Αρχική Νέα Τοπικά Εξετάζεται η ΜΠΕ για φράγμα Φυρόλακκα

Εξετάζεται η ΜΠΕ για φράγμα Φυρόλακκα

7

Από τις υπηρεσίες της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ελέγχεται η Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων του φράγματος στη Φυρόλακκα στον Κορακάρη, πριν κατατεθεί για την τελική έγκριση στο ΠΕΧΩ της Περιφέρειας και οδηγηθεί το έργο σε δημοπράτηση. Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο προϋπολογισμού 150.000 ΕΥΡΩ.