Αρχική Πολιτισμός Επιτέλους κάτι κινείται στη Νέα Μονή

Επιτέλους κάτι κινείται στη Νέα Μονή

37


 Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου “Αποκατάσταση- Στερέωση Καθολικού Νέας Μονής Χίου”, συγκροτήθηκε με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού Ευάγγελου Βενιζέλου. Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού η επιτροπή οφείλει να υποβάλει στην Προϊσταμένη Αρχή του έργου το Πρακτικό Διαγωνισμού εντός 30 ημερών από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
Η Επιτροπή αποτελείται από τους:
ΑΘΗΝΑ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΟΥ μόνιμη Αρχιτέκτονα Μηχανικό της Δ.ΑΒΜΜ ως Πρόεδρο
ΑΝΝΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ – ΠΕΤΡΙΟΛΙ μόνιμη Αρχιτέκτονα Μηχανικό της ΔΑΒΜΜ ως μέλος.
ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΡΑΝΗ μόνιμη Αρχιτέκτονα Μηχανικό της ΔΑΒΜΜ ως μέλος
(Σε περίπτωση απουσίας της κ. ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΟΥ χρέη Προέδρου της Επιτροπής θα εκτελέσει η κ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ- ΠΕΤΡΙΟΛΙ.)
Ως αναπληρωματικά μέλη ορίζονται οι εξής:
ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΖΑΝΤΖΙΝΟΥ μόνιμη Αρχιτέκτονα Μηχανικό της ΔΑΒΜΜ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΟΥ μόνιμη Αρχιτέκτονα Μηχανικό της ΔΑΒΜΜ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΡΑΝΝΤΖΗ Αρχιτέκτονα Μηχανικό της ΔΑΒΜΜ με σύμβαση αορίστου χρόνου.
Χρέη Γραμματέα της επιτροπής θα εκτελεί η κ. ΑΛΙΚΗ ΓΡΗΜΑΝΕΛΛΗ μόνιμη διοικητικός υπάλληλος, αναπληρούμενη από την κ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΟΝΤΟΥ ωρομίσθια τεχνολόγο Πολιτικό Μηχανικό.