Αρχική Νέα Τοπικά Εγκριση περιβαλλοντικής μελέτης του ταχυδιυλιστηρίου στον Κακό

Εγκριση περιβαλλοντικής μελέτης του ταχυδιυλιστηρίου στον Κακό

13


Την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων για το έργο κατασκευής ανοικτού διυλιστηρίου στη θέση Ψαρόπετρα, στον Κακό ποταμό, υπέγραψε ο Νομάρχης Χίου, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα να προχωρήσει άμεσα το έργο με αυτεπιστασία από τη ΔΕΥΑΧ.
Το έργο με προϋπολογισμό 660.000 ΕΥΡΩ αναμένεται να λύσει σημαντική προβλήματα σε ότι αφορά την υδροδότηση της πόλης της Χίου  αφού υπολογίζεται ότι θα μπορεί να διυλίσει 7.200 κ.μ. νερού την ημέρα (300 κ.μ. νερού /την ώρα).
Ανήκοντας στην κατηγορία των έργων που λαμβάνουν την άδεια περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, το Τμήμα Περιβάλλοντος εισηγείται τα τεχνικά έργα και στα μέτρα πρόληψης που πρέπει να κατασκευασθούν ή να ληφθούν ώστε να φτάνει πόσιμο νερό στους καταναλωτές.
Από την ώρα που έχουμε να κάνουμε με επιφανειακά νερά φράγματος ζητείται ο φορέας ύδρευσης (σ.σ. ΔΕΥΑΧ) να μεριμνά για τη διατήρηση της καθαριότητας τουλάχιστον στις όχθες και στην κοίτη του Κακού ποταμού ανάντη του σημείου τροφοδοσίας.
Θα πρέπει να γίνεται συστηματική παρακολούθηση της ποιότητας των νερών του Κακού ποταμού που τροφοδοτούν το διυλιστήριο με δειγματοληψίες πριν από την είσοδο σε αυτό.
Η διάθεση των υγρών αποβλήτων του διυλιστηρίου θα γίνεται σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς που θα αναφέρονται στη σχετική άδεια διάθεσης υγρών αποβλήτων, που χορηγείται από τη Διεύθυνση Υγείας.
Η παραγόμενη ιλύς (λάσπη) του διυλιστηρίου θα πρέπει να διατίθεται αφυδατωμένη στο χώρο διάθεσης απορριμμάτων του Δήμου Χίου και σύμφωνα με τις υποδείξεις των αρμόδιων υπηρεσιών.


Ειδικοί όροι Τμήματος Περιβάλλοντος
Στους ειδικούς όρους που υπάρχουν για το συγκεκριμένο έργο να σημειώσουμε ότι η ΔΕΥΑΧ, ως φορέας ύδρευσης, θα πρέπει μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου να έχει υποβάλλει αίτηση (συνοδευομένη από τα απαιτούμενα τεχνικά και πληροφοριακά στοιχεία προς τις αρμόδιες υπηρεσίες, προκειμένου να εκδοθεί κανονιστική απόφαση για την επιβολή όρων και περιορισμών σε δραστηριότητες και τη λήψη μέτρων προστασίας των επιφανειακών νερών στη ευρύτερη περιοχή. Σε περίπτωση που δεν τηρηθεί ο όρος αυτός, τότε η παρούσα απόφαση παύει να ισχύει, τονίζεται στο έγγραφο.
Σύμφωνα με τους ίδιους όρους οι υπηρεσίες από την πλευρά τους θα πρέπει μέχρι τέλη του χρόνου να έχουν εκδώσει την κανονιστική απόφαση. Ενώ η παρούσα άδεια θα είναι σε ισχύ έως στο τέλος του 2006.
Να σημειωθεί ότι η αρμοδιότητα για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων για το ταχιδιϋλιστήριο πέρασε με απόφαση της Περιφέρειας (14 Ιουνίου) από τη ΔιΠΕΧΩ Περιφέρειας στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση.
Προηγήθηκε όπως αναφέρεται σε σχετικό υπηρεσιακό έγγραφο του Τμηματάρχη Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού της ΔιΠΕΧΩ Περιφέρειας β. Αιγαίου Ι. Καρατζά, η τεκμηριωμένη αξιολόγηση ως προς τις επιπτώσεις του ταχυδιϋλιστηρίου στο περιβάλλον της περιοχής και εκτιμήθηκε ότι το κοινωνικό όφελος είναι ουσιαστικό, ενώ το συγκεκριμένο έργο δεν έρχεται σε αντίθεση με άλλα έργα που έχουν προγραμματιστεί η εγκριθεί στην ευρύτερη περιοχή.


ΠΗΓΗ: ΔΗΜΟΡΑΤΙΚΗ