Αρχική Νέα Τοπικά Ανάρτηση προσωρινών πινάκων κατάταξης υποψηφίων στο Δ. Ομηρούπολης

Ανάρτηση προσωρινών πινάκων κατάταξης υποψηφίων στο Δ. Ομηρούπολης

14

Από την αρμόδια επιτροπή, που διενήργησε την κατάρτιση των προσωρινών πινάκων κατάταξης υποψηφίων της 1 201A./2004 (Φ.E.K. 128/10-5-2004 τεύχος προκηρύξεων AΣEΠ) προκήρυξης του Δήμου για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, ανακοινώθηκε ότι από τις 5 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε η ανάρτηση των εν λόγω πινάκων στο Δημαρχιακό Kατάστημα Oμηρούπολης καθώς και στο κατάστημα της Nομαρχιακής Aυτοδιοίκησης Xίου.