Αρχική Νέα Εκπαίδευση - Επιστήμη Παράταση υποβολής δικαιολογητικών αναπληρωτών δασκάλων

Παράταση υποβολής δικαιολογητικών αναπληρωτών δασκάλων

14

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για ένταξη στους πίνακες δασκάλων και νηπιαγωγών προσωρινών αναπληρωτών μέχρι και σήμερα Τετάρτη, 7 Ιουλίου.
Η διεύθυνση Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του νόμου ενημερώνει εξάλλου ότι οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση στον Πίνακα Γ (με μηδενική προϋπηρεσία) και δεν μπορούν να προσκομίσουν τίτλο σπουδών ή βεβαίωση περάτωσης μαθημάτων, λόγω φόρτου εργασίας των Γραμματειών των Τμημάτων των Πανεπιστημίων, θα γίνονται δεκτοί και θα υποβάλλον υπεύθυνη δήλωση ότι θα προσκομίσουν τον τίτλο ή τη βεβαίωση το ταχύτερο δυνατόν.