Αρχική Νέα Τοπικά Στην επιτροπή του Άρθρου 18 ο Γαϊσίδης και ο Γεωργίτσης για τη...

Στην επιτροπή του Άρθρου 18 ο Γαϊσίδης και ο Γεωργίτσης για τη σύμβαση για τα Έργα Αντιπλημμυρικής Προστασίας στην Κεντρική Χίο

28

Ο Γιάννης Γαϊσίδης και ο Γιώργος Γεωργίτσης, επικεφαλής των νομαρχιακών συνδυασμών της αντιπολίτευσης, κατέθεσαν και άλλη προσφυγή στην Επιτροπή του Άρθρου 18 της Περιφέρειας. Αυτή τη φορά στρέφεται κατά της απόφασης του Νομαρχιακού Συμβουλίου, με την οποία είχε δοθεί η έγκριση για τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Ν.Α., του δήμου Χίου και της ΔΕΥΑΧ με αντικείμενο «Έργα Αντιπλημμυρικής Προστασίας στην Κεντρική Χίο».

Με τη σύμβαση αυτή αναλαμβάνει η Νομαρχία να χρηματοδοτήσει τη ΔΕΥΑΧ με 200.000 € και ο δήμος Χίου με άλλα 200.000 € για να εκπονήσει η ΔΕΥΑΧ τις μελέτες και να εκτελέσει τα απαιτούμενα έργα, τα οποία όμως δεν αναφέρονται μέσα στη σύμβαση.
Σύμφωνα με όρο της σύμβασης η ΔΕΥΑΧ θα αποφασίσει ποιες μελέτες θα εκπονήσει και ποια έργα θα εκτελέσει.
Η αντιπολίτευση θεωρεί ότι με αυτό τον τρόπο γίνεται μία «εν λευκώ» χρηματοδότηση της ΔΕΥΑΧ, χωρίς να γνωρίζει το Νομαρχιακό Συμβούλιο, τι ακριβώς θα εκτελεστεί.  και τούτο όμως, δεν παραβιάζει απλώς την ισχύουσα νομοθεσία, που διέπει τη σύναψη προγραμματικών  συμβάσεων, αλλά ακυρώνει και έναν ουσιαστικό ρόλο του Νομαρχιακού Συμβουλίου, που είναι το δικαίωμα και η υποχρέωσή του να γνωρίζει πώς διατίθεται το δημόσιο χρήμα και ποιες ανάγκες καλύπτει.