Αρχική Νέα Οικονομία Κίνητρα για τις επιχειρήσεις διεκδικούν τα Επιμελητήρια Βορείου Αιγαίου

Κίνητρα για τις επιχειρήσεις διεκδικούν τα Επιμελητήρια Βορείου Αιγαίου

32


“Αποδέχεσαι τη νησιωτικότητα; Απόδειξη!” Αυτό θα μπορούσε κάλλιστα να είναι το σύνθημα των 3 νησιωτικών Επιμελητηρίων των νομών της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου εν’ όψη της σύνταξης του νέου Αναπτυξιακού νόμου από τα συναρμόδια Υπουργεία.
Οι φορείς που γνωρίζουν καλύτερα από τον καθένα τα προβλήματα που βιώνουν οι νησιωτικές επιχειρήσεις λόγω της γεωγραφικής απομόνωσης του χώρου, καταθέτουν 8 γενικές βελτιωτικές προτάσεις του Αναπτυξιακού νόμου και εμμένουν στην αναγκαιότητα ενός Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, ανεξάρτητο από την υπόλοιπη Ελλάδα.
Ο “π” δημοσιεύει σήμερα τις προτάσεις των Επιμελητηρίων Λέσβου, Χίου και Σάμου που προτείνονται να συμπεριληφθούν στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα, κρίνοντας ότι επιβάλλεται να γίνουν σημαία διεκδίκησης από όλους τους τοπικούς μας φορείς:


Οι βασικοί άξονες του Ειδικού Αναπτυξιακού Νόμου


Α. Αυξημένες χρηματικές επιχορηγήσεις 50%, ενοποίηση του συστήματος επιχορηγήσεων (Πρωτογενής – Δευτερογενής -Τριτογενής τομέας) αλλά και ενοποίηση υπηρεσιών και φορέων υποδοχής αιτήσεων επενδύσεων – Διαχείριση σε επίπεδο περιφέρειας όλων των αναπτυξιακών Νόμων και κανονισμών (ΠΕΠ – LEADER -OΠAAX – ΕΠΑΝ – ΟΑΕΔ κ.α.)


Β. Να υπαχθούν στο σύστημα ενισχύσεων το σύνολο των κλάδων της τοπικής οικονομίας και ειδικότερα:
§ Οι επενδύσεις σε λατομικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις αδρανών υλικών ελεγχόμενης ποιότητας
§ Εμπορικές επιχειρήσεις πάσης φύσεως – Πρατήρια καυσίμων
§ Συνεργεία Αυτοκινήτων – Βαφεία – Φανοποιεία- Πλυντήρια
§ Ελαιοτριβεία – βιοτεχνίες παραγωγής καινοτομικών προϊόντων
§ Κατασκευαστικές επιχειρήσεις
§ Μεταφορικές – Ναυτιλιακές εταιρίες
§ Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών συνδεόμενες με το τουρισμό (Τουριστικά γραφεία, Επιχειρήσεις Ενοικιαζομένων Αυτοκινήτων, Εστίαση, Ψυχαγωγία, Κομμωτήρια, Πλυντήρια ρούχων κ.ά.)
§ Επιχειρήσεις εκπαίδευσης – Παιδικοί σταθμοί
§ Επιχειρήσεις υγείας


Γ. Μέτρα μείωσης του λειτουργικού κόστους επιχειρήσεων.
Μείωση του κόστους μεταφοράς προϊόντων και προσώπων
Είναι γνωστό ότι σε μεγάλο βαθμό ότι, τα όποια κίνητρα παρέχονται, εξουδετερώνονται από το γεγονός ότι, το λειτουργικό κόστος των νησιωτικών επιχειρήσεων μας, είναι επιβαρημένο μέχρι και 20% σε σχέση με αυτό των επιχειρήσεων της ηπειρωτικής Ελλάδας, ενώ σε ένα μεγάλο ποσοστό της αυτή η επιβάρυνση οφείλεται στο κόστος μεταφοράς.
Προτείνουμε επιδότηση κόστους μεταφοράς κατά 3% στα εμπορεύματα και 25% στο κόστος εισιτηρίων των επιβατών.
Μείωση του κόστους εργασίας
Αυτή θα μπορούσε να προέλθει μέσα από την επιδότηση των εργατικών (πρόσληψη ανέργών) ή μείωση ασφαλιστικών εισφορών κατά 50% (ίσχυε στο Αναπτυξιακό Νόμο 286/76).
Α. Επιδότηση νέων θέσεων για όλες τις κατηγορίες επιχειρήσεων χωρίς διακρίσεις (ΟΑΕΔ).
Β. Επιδότηση δημιουργίας νέων επιχειρήσεων για όλες τις κατηγορίες επιχειρήσεων χωρίς διακρίσεις (ΟΑΕΔ).


Μείωση άλλων δαπανών και παραγόντων που αδυνατίζουν την κερδοφορία της επιχείρησης
Ενδεικτικά προτείνουμε τα παρακάτω:
1. Εξομοίωση ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων, με τις Βιοτεχνικές / βιομηχανικές επιχειρήσεις, με ότι τούτο συνεπάγεται π.χ. ειδικό τιμολόγιο ηλεκτρ. ρεύματος, νερού, τηλεφωνικών εξόδων κ.ά.
2. Κατάργηση των υπέρ τρίτων, «συντεχνιακώ δικαίω», αντιαναπτυξιακών και εξωπαραγωγικών επιβαρύνσεων (κάτι για το οποίο επανειλημμένα είχε δεσμευθεί το κράτος).
Φορολογικά
Επαναπροσδιορισμό αφορολογήτων αποθεματικών επενδύσεων (Διαφοροποίηση Νέων επιχειρήσεων από υφιστάμενες).
Διατήρηση για τις ξενοδοχειακές μονάδες των συντελεστών απόσβεσης που ίσχυαν μέχρι και το 2001.
Χρηματοδοτικά
Α. Ειδικά δάνεια τρίτης γενιάς με ευνοϊκούς όρους.
Β. Διατήρηση αλά και επέκταση σε όλους τους κλάδους του μειωμένου επιτοκίου δανεισμού κατά 3 μονάδες που ισχύει στις παραμεθόριες περιοχές (κατάργηση από 1/1/2005 – Απόφαση, Υπουργείο Οικονομικών Ιούνιος 2003).
Γ. Ρύθμιση ληξιπροθέσμων δανείων – Εξάλειψη πανωτοκίων.
Ενίσχυση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων
Άμεσες χρηματοδοτήσεις στις επιχειρήσεις για ανάπτυξη και υλοποίηση προγραμμάτων προβολής και προώθησης των προϊόντων τους στο εξωτερικό.
Δ.Θεσμικά Κίνητρα
Κίνητρα θεσμικού χαρακτήρα-πάταξη γραφειοκρατίας – Κοινωνικά κίνητρα για τους επενδυτές και τις οικογένειες αυτών – Μη οικονομικά κίνητρα γενικότερου χαρακτήρα για τους επενδυτές -επιχειρηματίες.

Πηγή: Εφημερίδα ΠΟΛΙΤΗΣ της 9/7/2004