Αρχική Νέα Τοπικά Πρωτόκολλο συνεργασίας ΔΕΥΑΧ- Γενικού Χημείου Κράτους

Πρωτόκολλο συνεργασίας ΔΕΥΑΧ- Γενικού Χημείου Κράτους

17Δε θέλησε να μπει σε νέες περιπέτειες ο Δήμος Χίου σχετικά με τα πηγάδια Καστρομηνά και Καραμανή στον Παρθένη και έτσι με την επιστροφή του Δημάρχου Μάρκου Μεννή από τις ολιγοήμερες διακοπές του στην Ήπειρο, ανακοινώθηκε και η υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ ΔΕΥΑΧ και Γενικού Χημείου του Κράτους.
Να θυμίσουμε ότι με έγγραφό του ο ΓΓ της Περιφέρειας Σέργιος Τσίφτης έθετε τελεσίγραφο για την υπογραφή του πρωτοκόλλου μέχρι και τις 14 Ιουλίου.
Στην ανακοίνωσή του ο Δήμαρχος Μάρκος Μεννής σημειώνει τα εξής:
“Υπεγράφη το Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ της ΔΕΥΑΧ και του Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ’ Χημική Υπηρεσία Αθηνών, Χημική Υπηρεσία Χίου και Χημική Υπηρεσία Μυτιλήνης) που αφορά στο πρόγραμμα παρακολούθησης ποιότητας νερού των πηγαδιών Καραμανή και Καστρομηνά.
Στο πρωτόκολλο προβλέπεται ότι η συχνότητα εξέτασης των δειγμάτων νερού από κάθε πηγάδι θα είναι ανά 20 μέρες και για το χρονικό διάστημα έως και 15 Σεπτεμβρίου 2005 ενώ ο χρόνος εξέτασης δεν θα υπερβαίνει τον ένα μήνα.
Ωστόσο, διευκρινίζεται ότι έχουμε αναλάβει την υποχρέωση μέχρι 15 Σεπτεμβρίου 2004 να υποβάλλουμε στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου τη σχετική αίτηση συνοδευόμενη από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ούτως ώστε να εξασφαλιστούν οι απαραίτητες αδειοδοτήσεις για τη λειτουργία των εν λόγω πηγαδιών”.