Αρχική Νέα Οικονομία Τι θα γίνει με τις Ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις την περίοδο 2007 – 2013

Τι θα γίνει με τις Ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις την περίοδο 2007 – 2013

10


Συγκεκριμένη γίνεται πλέον η Κοινοτική πολιτική Συνοχής για την περίοδο 2007-2013. Πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε σχέδια πέντε νέων κανονισμών για τη μεταρρύθμιση της πολιτικής αυτής για την περίοδο 2007-2013.


Σύμφωνα με ανακοίνωση της Επιτροπής η δέσμη κανονισμών περιλαμβάνει ένα γενικό κανονισμό που καθορίζει ένα κοινό σύνολο κανόνων για όλα τα χρηματοδοτικά μέσα, καθώς και ειδικούς κανονισμούς για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ταμείο Συνοχής.


Η Επιτροπή προτείνει επίσης ένα ακόμα κανονισμό που θα μπορεί να χρησιμεύσει στα κράτη μέλη και τις περιφέρειες ως πλαίσιο για τη δημιουργία αρχών υπεύθυνων για τη διασυνοριακή συνεργασία.


Να θυμίσουμε ότι η πολιτική συνοχής της Ε.Ε. αποτελεί για την Ελλάδα το ισχυρότερο αναπτυξιακό στήριγμα, αφού από εκεί προέρχεται το μεγαλύτερο μέρος των πόρων για τα μεγάλα ή μικρότερα έργα και άλλα προγράμματα.


Όπως είναι δε γνωστό οι πόροι Συνοχής θα μειωθούν αναλογικά για την Ελλάδα στην περίοδο 2007-2013, αφού μετά τη διεύρυνση οι χώρες που δικαιούνται στήριξη για να συγκλίνουν με την Ε.Ε. έχουν γίνει πολύ περισσότερες, ενώ οι πόροι δεν έχουν αυξηθεί αναλογικά. Έχει λοιπόν σημασία η Ελλάδα να αξιοποιήσει κατά τον καλύτερο τρόπο τα διαθέσιμα κονδύλια.


Ο νέος λοιπόν γενικός κανονισμός για την πολιτική της Συνοχής καθορίζει κοινές αρχές, κανόνες και πρότυπα για τη λειτουργία του ΕΤΠΑ, του ΕΚΤ και του Ταμείου Συνοχής. Με βάση την αρχή της επιμερισμένης, μεταξύ της Ένωσης, των κρατών μελών και περιφερειών, διαχείρισης, ο κανονισμός αυτός παρουσιάζει μία νέα διαδικασία προγραμματισμού, καθώς και κοινά πρότυπα για τη δημοσιονομική διαχείριση, τον έλεγχο και την αξιολόγηση των προτάσεων για χρηματοδότηση. Με τη μεταρρύθμιση του συστήματος υλοποίησης, η διαχείριση των διαρθρωτικών ταμείων και του Ταμείου Συνοχής αφενός θα απλουστευθεί, αφετέρου θα αποκεντρωθεί.


Ειδικά για την Ελλάδα το Ταμείο Συνοχής θα συνεισφέρει στους τομείς του περιβάλλοντος και των διευρωπαϊκών δικτύων. Αυτό αφορά τα κράτη μέλη με ΑΕΠ χαμηλότερο από το 90% του κοινοτικού μέσου όρου, δηλαδή τα δέκα νέα κράτη μέλη, καθώς και την Ελλάδα και την Πορτογαλία. Και δυστυχώς η κατάσταση αυτή δεν περιποιεί τιμή στη χώρα μας.

Πηγή: Ναυτεμπορική

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθρο16 χρόνια ΑΕΚ Original Chios Club
Επόμενο άρθροΜε λαμπρότητα ο γιορτασμός της Αγίας Μαρκέλλας