Αρχική Green Life Υγεία- Διατροφή Δυο θέσεις γιατρών στον Οίκο Ναύτη Χίου

Δυο θέσεις γιατρών στον Οίκο Ναύτη Χίου

47

 
H έγκριση πλήρωσης δύο κενών οργανικών θέσεων του κλάδου Π.Ε. Ιατρών στoν Οίκο Ναύτου Χίου αποφασίστηκε με κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας, Οικονομίας, Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών -Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.
Η απόφαση αφορά την πλήρωση δύο κενών οργανικών θέσεων, η μία στην ειδικότητα της  Καρδιολογίας και η δεύτερη της Γενικής Ιατρικής-Παθολογίας, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του ΠΟΝ Χίου.
Η συνολική δαπάνη για την πλήρωση των ανωτέρω θέσεων ανέρχεται στο ποσό των είκοσι εννέα χιλιάδων (29.000,00) Ευρώ περίπου ετησίως και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Οίκου Ναύτου, ο οποίος επιχορηγείται από τον κρατικό προϋπολογισμό για την κάλυψη των ελλειμμάτων του, όχι όμως για δαπάνες μισθοδοσίας..

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθροΣυνεδριάζει σήμερα το Επιμελητήριο
Επόμενο άρθροΜε θέα το Πελινναίο