Αρχική Νέα Οικονομία Προτάσεις επενδυτικών σχεδίων στην Περιφέρεια Β. Αιγαίου

Προτάσεις επενδυτικών σχεδίων στην Περιφέρεια Β. Αιγαίου

13


ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ έχουν τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Περιφέρεια Β. Αιγαίου για τις προτάσεις που υπεβλήθησαν στην Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης (ΔΙ.Σ.Α.) της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου από τις Τράπεζες (μέχρι 23-7-2004) και αφορούν επενδύσεις Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.
Πρόκειται για τις προτάσεις που έγιναν με βάση τη Β΄ Προκήρυξη που έληξε στις 5 Μαΐου του τρέχοντος έτους, για τους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού και Καινοτομίας που θα υλοποιηθούν στα πλαίσια του ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου 2000-2006.
Συγκεκριμένα ανά μέτρο οι προτάσεις που υπεβλήθησαν στο σύνολο της Περιφέρειας και ανά νομό έχουν ως εξής:


1. Στο μέτρο 3.1. “ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ”
Υπεβλήθησαν ενενήντα πέντε (95) προτάσεις συνολικού κόστους δώδεκα (12) εκατομμυρίων Ευρώ περίπου. Η κατανομή τους ανά Νομό έχει ως εξής:
ΛΕΣΒΟΣ: 58
ΧΙΟΣ: 13
ΣΑΜΟΣ: 24

2. Στο μέτρο 3.1 “ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ”
Α. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Υπεβλήθησαν σαράντα (40) επενδύσεις κόστους 5,6 εκατομμυρίων ευρώ περίπου. Η κατανομή τους ανά Νομό έχει ως εξής:
ΛΕΣΒΟΣ: 26
ΧΙΟΣ: 10
ΣΑΜΟΣ: 4

Β. ΝΕΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Υπεβλήθησαν δέκα οκτώ (18) επενδύσεις κόστους 2,7 εκατομμυρίων ευρώ περίπου. Η κατανομή τους ανά Νομό έχει ως εξής:
ΛΕΣΒΟΣ: 13
ΧΙΟΣ: 1
ΣΑΜΟΣ: 4

3. Στο μέτρο 3.7 “ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ”


Α. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Υπεβλήθησαν έξι (6) επενδύσεις κόστους 1 εκατομμυρίου ευρώ περίπου. Η κατανομή τους ανά Νομό έχει ως εξής:
ΛΕΣΒΟΣ: 4
ΧΙΟΣ: 2
ΣΑΜΟΣ: 0

Β. ΝΕΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Υπεβλήθησαν δύο (2) επενδύσεις κόστους 293.000 ευρώ. Η κατανομή τους ανά Νομό έχει ως εξής:
ΛΕΣΒΟΣ: 1
ΧΙΟΣ: 1
ΣΑΜΟΣ: 0

Συνολικά υπεβλήθησαν 161 επενδύσεις κόστους 21,8 εκατομμυρίων ευρώ περίπου. Η κατανομή τους ανά Νομό έχει ως εξής:


ΛΕΣΒΟΣ: 102 επενδύσεις κόστους 13,5 εκ. Ευρώ περίπου
ΧΙΟΣ: 27 επενδύσεις κόστους 3,9 εκ. Ευρώ περίπου
ΣΑΜΟΣ: 32 επενδύσεις κόστους 4,4 εκ. Ευρώ περίπου


Οπως επισημαίνεται από την Περιφέρεια Β. Αιγαίου, η Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης θα ολοκληρώσει τη διαδικασία αξιολόγησης όλων των παραδεκτών προτάσεων και θα τις προωθήσει προς έγκριση στη Γνωμοδοτική Επιτροπή περί τα τέλη του μηνός Σεπτεμβρίου.

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθροΣυνεδρίαση της Νομαρχιακής Επιτροπής
Επόμενο άρθροΔιαδικτυακός λογοτεχνικός διαγωνισμός για τους Ολυμπιακούς Αγώνες