Αρχική Νέα Εκπαίδευση - Επιστήμη Τι θα ισχύσει στον επόμενο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ για τους εκπαιδευτικούς

Τι θα ισχύσει στον επόμενο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ για τους εκπαιδευτικούς

11


Ανακοίνωση, με την οποία γνωστοποιεί ότι αποφάσισε τη μείωση της εξεταστέας ύλης, με παράλληλη διεύρυνση των εξεταζόμενων γνωστικών αντικειμένων για τους υποψηφίους των κλάδων ΠΕ02 και ΠΕ04, που θα συμμετάσχουν στο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ στα τέλη Νοεμβρίου, εξέδωσε την Τετάρτη, 11 Αυγούστου, το υπουργείο Παιδείας.
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η απόφαση ελήφθη αφού μελετήθηκαν σε βάθος και σε συνεργασία με το ΑΣΕΠ όλα τα ζητήματα που ανέκυψαν στο παρελθόν κατά τους διαγωνισμούς για την πρόσληψη εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ακόμη ότι στόχος είναι η βελτίωση της μαθησιακής διαδικασίας στο σχολείο, αλλά και ο περιορισμός της εξεταστέας ύλης σε πραγματικά αναγκαία επίπεδα γνώσης.


Ειδικότερα, το ζητούμενο στην όλη διαδικασία επιλογής είναι ο υποψήφιος εκπαιδευτικός των παραπάνω κλάδων να είναι κάτοχος των βασικών γνωστικών αντικειμένων τα οποία θα κληθεί να διδάξει στο σχολείο, γεγονός το οποίο μπορεί να πιστοποιηθεί με την εξέτασή του σε περισσότερα αντικείμενα, αλλά στην απολύτως βασική και αναγκαία σχετική ύλη.


Τι θα ισχύσει στον επόμενο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ


ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ02 (ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ)


Με δεδομένο ότι μία από τις βασικές προτεραιότητες του υπουργείου Παιδείας είναι η διαφύλαξη της γλώσσας και η διατήρηση της ιστορικής μνήμης μας ως λαού, κρίνεται σκόπιμο οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ02 (φιλόλογοι) που θα διοριστούν στην εκπαίδευση και οι οποίοι καλούνται να διδάξουν κατ’ εξοχήν Γλώσσα (στην παλαιότερη και τη νεότερη μορφή της) και Ιστορία, να εξετάζονται, πέραν των παιδαγωγικών και της διδακτικής, σε τρία γνωστικά αντικείμενα.
Αυτά είναι η Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, η Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία και η Ιστορία. Διευκρινίζεται ότι η εξέταση της ειδικής διδακτικής θα γίνει κατ’ επιλογήν σε ένα από τα τρία προαναφερθέντα μαθήματα.


Στους προηγούμενους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ οι υποψήφιοι του κλάδου ΠΕ02 εξετάζονταν στα παιδαγωγικά και στη διδακτική, καθώς και σε δύο από τα τρία ως άνω αντικείμενα κατ’ επιλογήν.


Για το λόγο αυτό, στο νέο διαγωνισμό θα ληφθεί μέριμνα κατά τον ορισμό της εξεταστέας ύλης (η οποία και θα ανακοινωθεί εντός του Αυγούστου), ώστε η συνολική ύλη και για τα τρία μαθήματα να απαιτεί προετοιμασία από τον υποψήφιο λιγότερη από όση, εάν αυτός εξεταζόταν στην ύλη δύο μαθημάτων, αλλά σε έκταση ύλης αντίστοιχη με αυτή που είχε οριστεί για τις εξετάσεις του 2002.

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ04 (ΦΥΣΙΚΩΝ, ΧΗΜΙΚΩΝ, ΒΙΟΛΟΓΩΝ, ΓΕΩΛΟΓΩΝ)


Με δεδομένο ότι οι εκπαιδευτικοί του Κλάδου ΠΕ04, ανεξάρτητα από το βασικό αντικείμενο σπουδών τους, καλούνται, ιδιαίτερα στα μικρά σχολεία, να διδάξουν Φυσική, Χημεία, Βιολογία και Γεωλογία-Γεωγραφία, απαιτείται όλοι να γνωρίζουν καλά το βασικό τους αντικείμενο, αλλά και να κατέχουν βασικά στοιχεία από τα άλλα γνωστικά αντικείμενα που μπορεί να κληθούν να διδάξουν.


Γι’ αυτό και στον επόμενο διαγωνισμό όλοι οι υποψήφιοι του Κλάδου ΠΕ04 θα εξεταστούν, πέραν των παιδαγωγικών και της διδακτικής, σε τέσσερα γνωστικά αντικείμενα: Φυσική, Χημεία, Βιολογία, Γεωλογία-Γεωγραφία.


Ειδικότερα, θα κληθούν να απαντήσουν σε 80 ερωτήσεις, εκ των οποίων οι 50 θα είναι ερωτήσεις από την εξεταστέα ύλη του κύριου μαθήματος της ειδικότητάς τους (Φυσική, Χημεία, Βιολογία, Γεωλογία-Γεωγραφία) και οι υπόλοιπες 30, ισοκατανεμημένες, από την ύλη των υπολοίπων τριών μαθημάτων, σε επίπεδο βασικών γνώσεων.


Διευκρινίζεται ότι η εξέταση της ειδικής διδακτικής θα γίνει στο κύριο μάθημα της ειδικότητας του υποψηφίου.


Στις εξετάσεις ΑΣΕΠ του 2002 οι υποψήφιοι του Κλάδου ΠΕ04 εξετάστηκαν, πέραν των παιδαγωγικών και της διδακτικής, στο μάθημα της ειδικότητάς τους και κατ’ επιλογή σε ένα από τα υπόλοιπα τρία μαθήματα.
Και στην περίπτωση του Κλάδου ΠΕ04 θα ληφθεί μέριμνα κατά τον ορισμό της εξεταστέας ύλης του νέου διαγωνισμού, ώστε η συνολική ύλη για τα τρία εξεταζόμενα μαθήματα σε επίπεδο βασικών γνώσεων και η ύλη του κυρίως εξεταζομένου μαθήματος να απαιτεί προετοιμασία από τον υποψήφιο λιγότερη από όση, εάν αυτός εξεταζόταν στην ύλη δύο μόνο μαθημάτων, αλλά σε έκταση ύλης αντίστοιχη με αυτή που είχε οριστεί για τις εξετάσεις του 2002.


Διευκρινίζεται ότι ο κλάδος ΠΕ04 παραμένει ενιαίος, όσοι όμως διαγωνιστούν στις εξετάσεις ΑΣΕΠ του 2004, θα καταταγούν σε πίνακες ανά ειδικότητα (Φυσικοί, Χημικοί, Βιολόγοι, Γεωλόγοι-Γεωγράφοι), από τους οποίους θα διορίζονται με βάση τις ανάγκες των σχολείων και σε αναλογία με τις ανά ειδικότητα προβλεπόμενες ώρες διδασκαλίας από το ωρολόγιο πρόγραμμα.


Ποιοι μπορούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό ΑΣΕΠ 2004


Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όλοι οι υποψήφιοι, κάτοχοι τίτλων που αφορούν κλάδους μαθημάτων που διδάσκονται στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, εκτός των καθηγητών Μουσικής και των ειδικοτήτων εκείνων που διδάσκουν αποκλειστικά στα ΤΕΕ.
Για τους κλάδους αυτούς θα γίνει ξεχωριστός διαγωνισμός, λόγω των προβλημάτων που προκύπτουν από την έκταση και την ποικιλομορφία των προς εξέταση γνωστικών αντικειμένων.
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ, in.gr

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθροΑνάδειξη του φαραγγιού ζητούν στα Κουρούνια
Επόμενο άρθροΘέμα ελέγχου για ντόπινγκ του Κεντέρη ξεκίνησαν Ιταλοί δημοσιογράφοι στη WADA