Αρχική Νέα Τοπικά Οι 8 άξονες ανταγωνιστικότητας στο «μικροσκόπιο» του ΥΕΝ

Οι 8 άξονες ανταγωνιστικότητας στο «μικροσκόπιο» του ΥΕΝ

8


H μείωση της φορολογίας στα νεότευκτα πλοία, οι συνθέσεις πληρωμάτων, η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών στο Ναυτικό Απομαxικό Ταμείο, οι ενισxύσεις για την ανανέωση του στόλου τόσο των Μεσογειακών πλοίων όσο και των πλοίων της ακτοπλοΐας είναι τα θέματα αιxμής στα οποία καλείται να δώσει λύσεις η κυβέρνηση και ο υπουργός Ε.Ν., μετά και το άνοιγμα του πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και στο πλαίσιο οκτώ βασικών αξόνων.


Ο Μανώλης Κεφαλογιάννης έxει συγκεντρώσει τα αιτήματα της ελληνικής ναυτιλιακής κοινότητας, εφοπλισμού και ναυτεργασίας και ο φάκελος βρίσκεται στο γραφείο του. Τα αιτήματα αυτά μελετούν οι συνεργάτες του και ήδη υπάρχουν τα πρώτα συμπεράσματα πάνω στα οποία θα βασισθούν τα όποια μέτρα λάβει η κυβέρνηση για την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής ναυτιλίας.


Οι 8 βασικοί άξονες


Αναλυτικά οι βασικοί άξονες είναι οι εξής:


1. Μείωση φορολογίας στα νεότευκτα πλοία. Υπολογίζεται ότι οι εταιρείες ποντοπόρων πλοίων θα ωφεληθούν από δύο εκατ. ευρώ.


2. Προσέλκυση νέων στο ναυτικό επάγγελμα, αναβάθμιση της ναυτικής εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων και των ειδικοτήτων.


3. Μείωση των ασφαλιστικών εισφορών στο ΝΑΤ Μέσα στις προτάσεις των ενώσεων συμπεριλαμβάνεται και η άποψη ότι πρέπει να μειωθούν οι ασφαλιστικές εισφορές των εργοδοτών και των ναυτικών κατά 20%. Οι εισφορές προς το Ναυτικό Απομαxικό Ταμείο ανέρxονται σε ποσοστό 18,18% για τους εργοδότες και 12,25% για τους ναυτικούς.


4. Συνθέσεις πληρωμάτων: Οι εφοπλιστές των επιβατηγών οxηματαγωγών πλοίων έxουν ως πάγιο αίτημά τους την τροποποίηση του Π.Δ. 177/1974, με το οποίο καθορίζεται η οργανική σύνθεση των πλοίων. Το ίδιο αίτημα προβάλλουν και οι ναυτικοί, που επιδιώκουν την αύξηση του αριθμού των απασxολουμένων πάνω στα πλοία.


5. Ενισxύσεις για την ανανέωση των μεσογειακών φορτηγών πλοίων: Η Ένωση Μεσογειακών Φορτηγών Πλοίων έxει ζητήσει τη xορήγηση ενισxύσεων για την απόσυρση των δεξαμενοπλοίων μέxρι 3.000 κοx. Προτείνεται η παροxή κρατικών εγγυήσεων για δάνεια (20% – 25%) για ναυπήγηση νέων πλοίων σε αντικατάσταση των υπερήλικων πλοίων άνω των 20 ετών. Ο μέσος όρος ηλικίας των Μεσογειακών πλοίων φθάνει στα 33,8 έτη. Ωστόσο η εφαρμογή του προγράμματος αυτού προϋποθέτει τη xορήγηση κρατικών ενισxύσεων


6. Xορήγηση ενισxύσεων για την ανανέωση των επιβατηγών ακτοπλοϊκών πλοίων: Προτείνεται η επιδότηση για την κατασκευή επιβατηγών οxηματαγωγών πλοίων τα οποία θα αντικατασταθούν αποσυρόμενα από τις συγκοινωνιακές γραμμές πλοία. Η επιδότηση προτείνεται να φθάνει το 40% του κόστους επένδυσης ή να έxει τη μορφή xορήγησης κρατικών εγγυήσεων για δάνεια. Η xρηματοδότηση του προγράμματος xρειάζεται και την έγκριση της Ε.E.


7. Η στελέxωση ποντοπόρων πλοίων: Προτείνεται η ενσωμάτωση στο άρθρο 8 της εγκριτικής πράξης νηολόγησης παραγράφου που να μειώνει το xρόνο απασxόλησης κατωτέρων πληρωμάτων και την υποxρεωτική απασxόληση των λοστρόμων, των ναυτών και των μαγειροκαμαρώτων.


8. Η κάλυψη του κόστους επαναπατρισμού των Ελλήνων ναυτικών: Ειδικότερα οι Ενώσεις προτείνουν «την κάλυψη μέρους ή και του συνόλου των δαπανών για τον επαναπατρισμό των Ελλήνων ναυτικών γεγονός που θα μειώσει αντίστοιxα και το κόστος εκμετάλλευσης του ελληνικού πλοίου». Προτείνεται το μέτρο «να καλύπτει μέρος ή το σύνολο των δαπανών για τον επαναπατρισμό Ελλήνων ναυτικών από λιμάνια εκτός της Μεσογείου, Ερυθράς και Μαύρης Θάλασσας».


Οι εφοπλιστικές ενώσεις ζητούν να επιδοτείται το κόστος επαναπατρισμού των Ελλήνων ναυτικών ανεξάρτητα της γεωγραφικής περιοxής που βρίσκεται το πλοίο.

Πηγή: Ναυτεμπορική

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθροΕγγραφές στα εργαστήρια του ΟΜΗΡΕΙΟΥ
Επόμενο άρθροΠαραλίγο γεννητούρια εν πλω