Αρχική Νέα Τοπικά Αναγκαστική απαλλοτρίωση για φράγμα Κόρης Γεφύρι

Αναγκαστική απαλλοτρίωση για φράγμα Κόρης Γεφύρι

4


Με απόφαση του Γ.Γ. της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, κ. Σέργιου Τσίφτη και έπειτα από σχετική εισήγηση της Κτηματικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, κηρύχθηκε η αναγκαστική απαλλοτρίωση για λόγους δημόσιας ωφέλειας για την κατασκευή του έργου «Κατασκευή του Φράγματος Κόρης Γεφύρι Ν. Χίου».
Η δαπάνη της απαλλοτρίωσης θα καλυφθεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.