Αρχική Νέα Οικονομία Η Εφορία καλεί 170.000 επαγγελματίες για τις εκκρεμείς υποθέσεις

Η Εφορία καλεί 170.000 επαγγελματίες για τις εκκρεμείς υποθέσεις

12


Με την καταβολή τουλάχιστον 800 έως 2.000 ευρώ περίπου 800.000 επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν τη δυνατότητα να κλείσουν οριστικά τις εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις της περιόδου 1999-2002. Το υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών φιλοδοξεί ότι από τη ρύθμιση αυτή θα εισπράξει το ποσό των 1,6 δισ. ευρώ.

Τα πρώτα 70.000 εκκαθαριστικά σημειώματα για το κλείσιμο των εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων μέχρι και το 2002 έστειλε ήδη η Εφορία σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, ενώ τις επόμενες ημέρες θα ταχυδρομήσει ακόμη 100.000 ειδικά σημειώματα.

Την ίδια ώρα, πρόσθετους φόρους 2,89 δισ. ευρώ ή 383.849 ευρώ κατά μέσο όρο καλούνται να πληρώσουν 7.527 κυρίως μεγάλες επιχειρήσεις για να κλείσουν όλες τις εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις τους.

Οι επιχειρήσεις αυτές ελέγχθηκαν με διαδικασίες – εξπρές από τα ελεγκτικά κέντρα στο επτάμηνο Ιανουαρίου – Ιουλίου και οι πρόσθετοι φόροι που βεβαιώθηκαν είναι αυξημένοι κατά 75,2% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι.

Οι φορολογούμενοι που έχουν ήδη λάβει το σημείωμα της περαίωσης έχουν προθεσμία 30 ημερών για να αποφασίσουν αν θα υπαχθούν ή όχι στη ρύθμιση.

Όσοι επιλέξουν να κλείσουν οριστικά τις ανέλεγκτες υποθέσεις τους θα πρέπει να πληρώσουν αμέσως το 10% της συνολικής οφειλής.

Εισπράξεις >>Το οικονομικό επιτελείο που φιλοδοξεί ότι το 2005 θα εισπράξει από τις εκκρεμείς υποθέσεις περίπου 1,6 δισ. ευρώ, έχει δώσει εντολή σε όλες τις εφορίες να επιταχύνουν τις διαδικασίες ώστε μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου να έχουν σταλεί σημειώματα και στους 800.000 επιτηδευματίες που υπάγονται στη ρύθμιση.

Η σύνταξη των εκκαθαριστικών γίνεται με αλφαβητική σειρά (το πρώτο γράμμα του επωνύμου ή της επωνυμίας του επιτηδευματία) και βάση για τον υπολογισμό του φόρου της περαίωσης αποτελεί το έντυπο Ε3 που έχουν υποβάλει οι επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες.

Όσοι επιλέξουν να κλείσουν τις εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις θα πρέπει να γνωρίζουν:

1. Στη ρύθμιση υπάγονται ανέλεγκτες υποθέσεις μέχρι και το 2002, υποθέσεις που εκκρεμούν στα διοικητικά δικαστήρια ή έχουν παραβάσεις του ΚΒΣ ή πλαστά και εικονικά τιμολόγια.

2. Στη ρύθμιση υπάγονται μόνο επιτηδευματίες με ακαθάριστα έσοδα έως 8.804.000 ευρώ ανά χρήση. Αν κάποιος ξεπερνάει το όριο αυτό, μπορεί να κλείσει μόνο τις προηγούμενες χρήσεις.

3. Εξαιρούνται από τη ρύθμιση υποθέσεις για τις οποίες είχαν υποβληθεί δηλώσεις συνάφειας για τα έτη 1999-2001, επιχειρήσεις εισηγμένες στο ΧΑΑ, υποθέσεις φορολογίας πλοίων, ακίνητης περιουσίας, μεταβίβασης ακινήτων.

4. Φορολογούμενοι με ανέλεγκτες υποθέσεις που εκκρεμούν στα διοικητικά δικαστήρια δεν θα λάβουν όπως οι υπόλοιποι επιτηδευματίες το ειδικό σημείωμα της Εφορίας, αλλά θα πρέπει να προσέλθουν οι ίδιοι στην ΔΟΥ μέχρι τις 4 Οκτωβρίου 2004, που είναι αρμόδια για την υπόθεση που εκκρεμεί στο δικαστήριο και να ζητήσουν την περαίωσή της.

5. Ο επιπλέον φόρος για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες προσδιορίζεται με βάση ειδικό «μαθηματικό τύπο».

6. Ο φόρος που θα προκύψει δεν μπορεί να είναι μικρότερος από:

200 ευρώ για κάθε χρήση για επιτηδευματία που δεν τήρησε βιβλία ή τήρησε βιβλία Α’ κατηγορίας του ΚΒΣ.

300 ευρώ για κάθε χρήση για ελεύθερο επαγγελματία, που δεν τήρησε βιβλία ή τήρησε βιβλία Β’ κατηγορίας.

500 ευρώ για κάθε άλλο επιτηδευματία που τήρησε βιβλία Β’ κατηγορίας.

7. Τα ελάχιστα ποσά φόρου επιβάλλονται ανά χρήση και στην περίπτωση που η επιχείρηση βρίσκεται σε αδράνεια.

8. Εάν ο επιτηδευματίας δηλώνει εισόδημα που προέρχεται από εμπορική επιχείρηση και ελεύθερο επάγγελμα το ελάχιστο ποσό φόρου ανά χρήση είναι 500 ευρώ.

9. Εάν ο επιτηδευματίας τηρεί βιβλία Α’ και Β’ κατηγορίας ΚΒΣ παράλληλα (π.χ. πρατηριούχος καυσίμων), το ελάχιστο ποσό φόρου ανά χρήση είναι αυτό που αντιστοιχεί στη μεγαλύτερη κατηγορία βιβλίων. Δηλαδή δεν θα είναι 200 ευρώ για κάθε χρήση, αλλά 500 ευρώ ανά χρήση.

10. Για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες χωρίς παραβάσεις το ανώτατο ποσό φόρου δεν μπορεί να υπερβεί το 1% των ακαθάριστων εσόδων.

11. Ο ελάχιστος φόρος για τις επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ’ κατηγορίας δεν μπορεί να είναι μικρότερος του 2 τοις χιλίοις των ακαθάριστων εσόδων συνολικά (δηλωθέντων και αποκρυβέντων).

12. Με τη λήψη του ειδοποιητηρίου έχετε διορία 30 ημερών για να αποδεχθείτε ή όχι τη ρύθμιση. Με την αποδοχή της ρύθμισης πληρώνεται αμέσως το 10% της συνολικής οφειλής.

13. Οφειλές μέχρι 50.000 ευρώ εξοφλούνται σε 12 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, εκ των οποίων η καθεμιά δεν μπορεί να είναι κάτω από 500 ευρώ.

Αν η οφειλή είναι άνω των 50.000 ευρώ, τότε εξοφλείται σε 18 μηνιαίες δόσεις. Για εφάπαξ εξόφληση της συνολικής οφειλής, μέχρι την προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης, παρέχεται έκπτωση 5%.

Παραδείγματα
1ο
Επιχείρηση που τηρεί βιβλία Γ’ κατηγορίας είχε δηλώσει για τη χρήση 2000 ακαθάριστα έσοδα 1.000.000.000 δρχ.. Για τη συγκεκριμένη χρήση είχε παραβάσεις και απόκρυψη εσόδων 60.000.000 δρχ.. Τα δηλωθέντα καθαρά κέρδη της επιχείρησης ήταν 40.000.000 δρχ. Ο ΜΣΚΚ είναι 10%, αλλά μειώνεται κατά 30%.

Ο φόρος που θα κληθεί να πληρώσει βάσει της ρύθμισης θα είναι ως εξής:

α) Ακαθάριστα έσοδα: 1.000.000.000 δρχ.

β)Αποκρυβέντα έσοδα: 60.000.000 δρχ.

γ) Λογιστικές διαφορές 2% Χ (α+β): 21.200.000 δρχ.

δ) Εξωλογιστικά κέρδη:

ε) Δηλωθέντα καθαρά κέρδη: 40.000.000 δρχ.

Βάση υπολογισμού φόρου ((γ+δ)-ε): 95.400.000 δρχ.

Συντελεστής φόρου περαίωσης: 35%

Φόρος περαίωσης (55.400.000 Χ 35%): 19.390.000 δρχ.

ΦΠΑ περαίωσης 12.960.000 δρχ.

Σύνολο φόρου 32.350.000 δρχ. ή 94.938 ευρώ.

2ο
Ελεύθερος επαγγελματίας είχε δηλώσει για τη χρήση 1999 ακαθάριστα έσοδα 10.000.000 δρχ. και είχε δηλώσει καθαρά κέρδη 4.600.000 δρχ. Ο Μ.Σ.Κ.Α. για το συγκεκριμένο επαγγελματία είναι 45%.

Ο φόρος που θα κληθεί να πληρώσει βάσει της ρύθμισης για τη συγκεκριμένη χρήση προσδιορίζεται ως εξής:

α) Ακαθάριστα έσοδα: 10.000.000 δρχ.

β) Λογιστικές διαφορές 2%: 200.000 δρχ.

γ) Εξωλογιστικά κέρδη: 4.500.000 δρχ.

δ) Δηλωθέντα καθαρά κέρδη: 4.600.000 δρχ.

Βάση υπολογισμού φόρου ((β+γ)-δ): 100.000 δρχ.

Συντελεστής φόρου περαίωσης: 15%

Φόρος περαίωσης (100.000 Χ 15%): 15.000 δρχ. ή 44 ευρώ.

Όμως ο επαγγελματίες δεν θα πληρώσει 44 ευρώ για να κλείσει τη συγκεκριμένη χρήση, αλλά 300 ευρώ που είναι ο ελάχιστος φόρος για τους ελεύθερους επαγγελματίες που τηρούν βιβλία Β’ κατηγορίας.

Επιπλέον φόροι
Πρόσθετους φόρους 2,89 δισ. ευρώ καλούνται να πληρώσουν 7.527 κυρίως μεγάλες επιχειρήσεις, για να κλείσουν όλες τις εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις τους.

Εκκαθαριστικά
Μέχρι τα Χριστούγεννα οι εφορίες θα έχουν στείλει τα εκκαθαριστικά σημειώματα της περαίωσης των ανέλεγκτων υποθέσεων σε 800.000 επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες.

Προθεσμία
Οι φορολογούμενοι που έχουν ήδη λάβει το σημείωμα έχουν προθεσμία 30 ημερών για να αποφασίσουν αν θα υπαχθούν ή όχι στη ρύθμιση.

Πηγή: ΗΜΕΡΗΣΙΑ

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθροΗμίωρο μπλακ-άουτ της ΔΕΗ
Επόμενο άρθροΤι λένε οι αναγνώστες μας για τους Παραολυμπιακούς Αγώνες