Αρχική Νέα Οικονομία Ενισχύσεις για μικρομεσαίες τουριστικές επιχειρήσεις

Ενισχύσεις για μικρομεσαίες τουριστικές επιχειρήσεις

16

Ανοικτή πρόσκληση σε επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου να υποβάλουν αίτηση προκειμένου να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την υλοποίηση επενδύσεων στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ενίσχυση Ανταγωνιστικότητας Τουριστικών ΜΜΕ», απευθύνει ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού.

Το Πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης 3, του Μέτρο 2.2. του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΠΑΝ) και συγχρηματοδοτείται κατά 28% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), κατά 12% από το Ελληνικό Δημόσιο και κατά 60% από ιδιωτικούς πόρους. Ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος ανέρχεται σε 127,1 εκατ. ευρώ.

Στόχος του Προγράμματος qw η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) όλων των κλάδων του Τουριστικού Τομέα, μέσω της ενίσχυσης επιχειρηματικών σχεδίων ΜΜΕ, που θα περιλαμβάνουν συνδυασμένες οργανωτικές δράσεις με αναμενόμενο αποτέλεσμα τη βελτίωση της οργάνωσης των ΜΜΕ και την αναβαθμισμένη παρουσία τους στις αγορές τους. Η διάρκεια εφαρμογής του Προγράμματος έχει οριστεί μέχρι 30.06.2006.

Οι ενέργειες που θα θεωρηθούν επιλέξιμες για κάθε πρόταση, ταξινομούνται στις ακόλουθες κατηγορίες:
– Έρευνα αγοράς – Εκπόνηση Μελετών Marketing (π.χ. έρευνα τάσεων διεθνούς αγοράς, αναζήτηση νέων αγορών, κλπ.)
– Αναδιοργάνωση – Αυτοματοποίηση – Ηλεκτρονική Δικτύωση (π.χ. απόκτηση Η/Υ, λογισμικού, τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού κλπ.).
– Προβολή – Διαφήμιση (π.χ. διαφημιστικές καταχωρήσεις, φυλλάδια κλπ.)
– Δημιουργία κοινών τουριστικών πακέτων, συνδυασμένες ενέργειες ένταξης σε πακέτα εναλλακτικών μορφών τουρισμού (σχεδιασμός και διοργάνωση).
– Απόκτηση και εφαρμογή τεχνογνωσίας όσον αφορά την ανάπτυξη και διαχείριση ειδικών μορφών τουρισμού (αγορά τεχνογνωσίας, εκπαίδευση προσωπικού κλπ.)
– Συνενώσεις – Συγχωνεύσεις ΜΜΕ (ενέργειες υλοποίησης διαδικασιών συνένωσης – συγχώνευσης).

Για περισσότερες πληροφορίες:

http://www.gnto.gr

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθροΚάγκελα για καθαρούς πεζόδρομους
Επόμενο άρθροΕπιμένει η Γιανάκου για τις Μετεγγραφές