Αρχική Νέα Οικονομία Απεργία εργαζομένων στην Εμπορική Τράπεζα

Απεργία εργαζομένων στην Εμπορική Τράπεζα

8


 24ώρη απεργία έχουν κηρύξει για σήμερα οι εργαζόμενοι στην Εμπορική Τράπεζα, αντιδρώντας στο σχέδιο για το ασφαλιστικό που προωθεί η Διοίκηση.
Στο στόχαστρο έχει μπει το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης της Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΤΕΑΠΕΤΕ) που κατά τη Διοίκηση παρουσιάζει σημαντικό αναλογιστικό χρέος.
Χαρακτηριστική είναι η επιστολή του Προέδρου της Τράπεζας στο σύλλογο των εργαζομένων στην οποία αναφέρεται:


“Οπως γνωρίζετε, το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης της Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΤΕΑΠΕΤΕ) παρουσιάζει σημαντικό αναλογιστικό χρέος, η εμφάνιση του οποίου, λόγω της επικείμενης εφαρμογής των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων ΔΛΠ , θέτει σε κίνδυνο την ανταγωνιστική λειτουργία της Τράπεζας.
Η Διοίκηση της Τράπεζας έχει επεξεργαστεί σχέδιο επίλυσης του ασφαλιστικού προβλήματος, που διασφαλίζει τα ασφαλιστικά και εργασιακά δικαιώματα συνταξιούχων και εργαζομένων καθώς και, το πλέον σημαντικό, τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της Τράπεζας. Το σχέδιο αυτό τελεί βεβαίως υπό την αίρεση της αποδοχής του από την Πολιτεία, ενώ απαιτείται η επικύρωσή του με νόμο πριν από το τέλος του τρέχοντος έτους, λόγω της εφαρμογής των ΔΛΠ από 1.1. 2005. Η πρόταση επίλυσης αναγνωρίζει τρεις βασικές περιπτώσεις:


Α. Προ του 1992 ασφαλισμένοι εργαζόμενοι (περίπου 5.700 άτομα)


– Η συνολική κύρια και επικουρική σύνταξη παραμένει αμετάβλητη,


– Οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης (όρια ηλικίας και έτη υπηρεσίας) εναρμονίζονται με αυτές της Εθνικής Τράπεζας, μετά από μεταβατική περίοδο,


– Το ασφάλιστρο εργαζομένου και εργοδότη παραμένει αμετάβλητο.


Παράδειγμα : Σήμερα ένας άνδρας εργαζόμενος λαμβάνει ως σύνταξη, μετά από 32 έτη εργασίας, το 106% των συντάξιμων αποδοχών και ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας. Με το προτεινόμενο σχήμα, θα θεμελιώνει δικαίωμα σύνταξης με 35 έτη εργασίας και θα λαμβάνει το 116% των συντάξιμων αποδοχών. Μια γυναίκα εργαζόμενη, αντίστοιχα, λαμβάνει σήμερα, μετά από 25 χρόνια εργασίας και ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας, το 83% των συντάξιμων αποδοχών. Με το προτεινόμενο σχήμα, θα θεμελιώνει δικαίωμα σύνταξης μετά από 32 έτη υπηρεσίας, θα λαμβάνει όμως το 106% των συντάξιμων αποδοχών. Εάν βεβαίως κάποιος ή κάποια εργαζόμενη επιθυμεί να συνταξιοδοτηθεί νωρίτερα, αλλά με χαμηλότερη σύνταξη, θα εξακολουθεί να έχει τη δυνατότητα κάνοντας χρήση της μεταβατικής περιόδου.


Β. Μετά το 1992 ασφαλισμένοι εργαζόμενοι (περίπου 1.100 άτομα)


– Η συνολική κύρια και επικουρική σύνταξη και οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης εναρμονίζονται με τις προβλέψεις του καταστατικού της Εθνικής Τράπεζας, όπως διαμορφώθηκε με βάση τον νόμο 2084/1992. Έτσι η κύρια και επικουρική σύντάξη θα υπολογίζονται με βάση το συνολικό και όχι τον σημερινό “συντάξιμο” μισθό, που εκτιμάται ότι θα οδηγήσει ενδεχομένως και σε αύξηση της συνολικής σύνταξης,


– Η εισφορά του εργαζομένου μειώνεται στο 3.00% έναντι 7.25%, με αποτέλεσμα την αύξηση των καθαρών αποδοχών. Παράδειγμα: Σήμερα ένας εργαζόμενος, άνδρας ή γυναίκα, θα ελάμβανε συνολική σύνταξη το 70% (1,16 Χ 0,6) των συνολικών αποδοχών του με τη θεμελίωση του μέγιστου δικαιώματος συνταξιοδότησης, δηλαδή ύστερα από 35 έτη υπηρεσίας. Με το προτεινόμενο σχήμα, θα λάβει ως συνολική σύνταξη το 90% περίπου των συνολικών αποδοχών στην ηλικία των 65 ετών ή με τη συμπλήρωση 37 ετών υπηρεσίας ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.


Γ. Συνταξιούχοι (περίπου 5.200 άτομα)


– Η συνολική κύρια και επικουρική σύνταξη παραμένει αμετάβλητη. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις οι συντάξεις θα καταβάλλονται από το ΙΚΑ ΕΤΑΜ και το ΕΤΕΑΜ, ενώ το κόστος της προτεινόμενης επίλυσης θα επωμισθούν η Εμπορική Τράπεζα [CBGr.AT] /markets/quotestories.asp?id=CBGr.AT/markets/quotestories.asp?id=CBGr.ATκαι το Ελληνικό Δημόσιο. Ειδικότερα, το Δημόσιο, πέραν της μόνιμης εγγύησής του για κάλυψη των παροχών μακροπρόθεσμα, θα προχωρήσει και σε ουσιαστική ενίσχυση του εθνικού ασφαλιστικού φορέα, ενώ η Εμπορική είναι διατεθειμένη να καταβάλλει επίσης κάποιο ποσό. Το άθροισμα των δύο ενισχύσεων θα είναι της τάξης των 450 εκ. ευρώ.


Ορισμένες διατάξεις που αντιβαίνουν εξώφθαλμα την κοινωνικοασφαλιστική λογική, και συγκεκριμένα η συνταξιοδότηση αγάμων θυγατέρων, διαζευγμένων θυγατέρων, η διαδοχική ασφάλιση εκτός διατάξεων νόμου και επιστροφής εισφορών, καταργούνται. Διευκρινίζεται ότι η παρούσα πρόταση δεν αφορά στις ήδη απονεμηθείσες συντάξεις, αλλά αφορά μόνο τις νέες περιπτώσεις. Η προτεινόμενη λύση διασφαλίζει τα ασφαλιστικά δικαιώματα εργαζομένων και συνταξιούχων καθώς το ύψος των συντάξεων δεν θίγεται, ενώ η καταβολή των συντάξεων γίνεται από το ΙΚΑ ΕΤΑΜ και το ΕΤΕΑΜ, τη λειτουργία των οποίων εγγυάται μακροπρόθεσμα η Πολιτεία. Ουσιαστικά, δηλαδή, επιτυγχάνεται απόλυτη διασφάλιση του ασφαλιστικού καθεστώτος των εργαζομένων της Εμπορικής. Με την επίλυση του οξύτατου αυτού προβλήματος διασφαλίζεται πράγματι η βιωσιμότητα και ανάπτυξη της Εμπορικής Τράπεζας με θετικές συνέπειες για τους εργαζομένους και τις οικογένειές τους. Αντίθετα, η διαιώνιση της παρούσας κατάστασης θα υπονόμευε την Τράπεζα, με σοβαρές συνέπειες για τη λειτουργία της, συμπεριλαμβανομένου και του ΤΕΑΠΕΤΕ υπό την υπάρχουσα συμβατική μορφή. Και αυτό διότι σήμερα η Εμπορική αντιμετωπίζει ένα ποσοστό ασφαλιστικών εισφορών που υπερβαίνει εκείνο αρκετών από τους ανταγωνιστές της, κατά τουλάχιστον 30 ποσοστιαίες μονάδες, γεγονός που υποσκάπτει σταθερά την ανταγωνιστική της θέση στην τραπεζική αγορά.


Σημειώνεται ότι η δρομολόγηση της επίλυσης του προβλήματος κατά τον παραπάνω θετικό τρόπο, μας θέτει όλους προ των ευθυνών μας και για το λόγο αυτό σας καλώ να ανταποκριθείτε άμεσα και θετικά”.


ΠΗΓΗ: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθροΔ.Σ. στο Δήμο Αγίου Μηνά
Επόμενο άρθροΕκλογές Φιλοζωϊκού Συλλόγου