Αρχική Νέα Εκπαίδευση - Επιστήμη Προτάσεις Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το κτιριακό

Προτάσεις Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το κτιριακό

10

Στο Δήμο Χίου εντοπίζει τα σημαντικότερα προβλήματα στα σχολικά κτήρια η Διευθύντρια της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Όπως μας είχε τονίσει η κα Ιωάννα Λεμονιάδου με την ανάληψη των καθηκόντων της πρώτο μέλημα ήταν η καταγραφή των επισκευαστικών αναγκών των σχολείων.
Στη σχετική ανακοίνωση της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας σημειώνεται ότι η κατάσταση στα σχολεία που έχουν έδρα περιφερειακούς Δήμους είναι γενικά καλή ενώ πρώτης προτεραιότητας είναι η κατασκευή Σχολικού Κέντρου στα Καμπόχωρα.
Αντίθετα στο Δήμο Χίου οι ανάγκες είναι πολύ μεγαλύτερες και σε ορισμένες περιπτώσεις άμεσης παρέμβασης. Έτσι ζητείται να επιστρέψει η απευθείας χρηματοδότηση των σχολείων έτσι ώστε να γίνονται οι μικροεργασίες με ευθύνη της Σχολικής Επιτροπής.
 Έτσι η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Χίου θα μπορεί να ασχολείται με τα σοβαρότερα προβλήματα.