Αρχική Νέα Οικονομία Φόρουμ Απασχόλησης στα πλαίσια του Προγράμματος Orpheas στη Χίο στις 14 Δεκεμβρίου

Φόρουμ Απασχόλησης στα πλαίσια του Προγράμματος Orpheas στη Χίο στις 14 Δεκεμβρίου

16

Φόρουμ Απασχόλησης στα πλαίσια του προγράμματος ORPHEAS, «Τοπική Στρατηγική για την Απασχόληση στον Τομέα της Αειφορίας θα πραγματοποιηθεί στη Χίο 14 Δεκεμβρίου ώρα 10.00π.μ.στο Ομήρειο Πνευματικό Κέντρο.

Το πρόγραμμα ORPHEAS υλοποιείται στο πλαίσιο του Άρθρου 6 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και βασικός του στόχος είναι η χάραξη μιας περιφερειακής στρατηγικής για την απασχόληση.  Η προσπάθεια αυτή γίνεται σε συνεργασία με το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Β.Αιγαίου, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και δύο Επιμελητήρια (Λέσβου, Σάμου) καθώς και με τη συνδρομή της εταιρείας Ευρωσύμβουλοι ΑΕ.


Το πρόγραμμα OPRHEAS προβλέπει τη δημιουργία ενός Φόρουμ Απασχόλησης με αντικείμενο την εισήγηση και τη διαμόρφωση προτάσεων σχετικά με τα θέματα των πολιτικών και των δράσεων που εφαρμόζονται σε περιφερειακό επίπεδο για την τόνωση της απασχόλησης και την καταπολέμηση της ανεργίας.


Η φιλοσοφία του προγράμματος επικεντρώνεται στην αντίληψη ότι το μέλλον της περιφερειακής μας οικονομίας περνά μέσα από τις συλλογικές αποφάσεις και επιλογές που γίνονται με στόχο την ανάπτυξη και την ευημερία όλων των πολιτών του Βορείου Αιγαίου. Σκοπός είναι το προτεινόμενο Φόρουμ Απασχόλησης να αποτελέσει έναν ευέλικτο και εξειδικευμένο μηχανισμό, ο οποίος να μπορεί να παρακολουθεί και να παρεμβαίνει άμεσα και καταλυτικά στις οποιεσδήποτε εθνικές ή περιφερειακές πολιτικές χαράσσονται στην περιοχή, δίνοντας την ευκαιρία σε όλους τους συμμετέχοντες να αποκτήσουν την απαραίτητη πληροφόρηση και υποστήριξη για τον επιτυχημένο σχεδιασμό και την υλοποίηση πρωτοβουλιών στον τομέα της απασχόλησης, της κατάρτισης και της καταπολέμησης της ανεργίας.  Για να γίνει το όραμα αυτό πράξη είναι απαραίτητο να δημιουργηθούν οι συνθήκες συνεργασίας και αλληλοϋποστήριξης που απαιτεί το σύγχρονο οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον.


Η συμμετοχή των πολιτών αποτελεί βασικό παράγοντα για την επιτυχία του εγχειρήματος και θα οδηγήσει στην κατανόηση και στην ανάπτυξη πρωτοβουλιών από μέρους των φορέων έτσι ώστε οι πολιτικές απασχόλησης να ανταποκρίνονται στις πραγματικές και καθημερινές ανάγκες των ομάδων και των κοινοτήτων που εκπροσωπούν.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση και πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στην κ.Ελευθεριάδου Μαρία & κ. Βουγιούκα Στράτο (τηλ. 22510-37737,47370, email: info@orpheasproject.gr).