Αρχική Νέα Εκπαίδευση - Επιστήμη Ενωση Γονέων για επαγγελματικό προσανατολισμό των μαθητών

Ενωση Γονέων για επαγγελματικό προσανατολισμό των μαθητών

5


Την ανάγκη να υπάρξει καθοδήγηση και πρόβλεψη για τις επαγγελματικές προοπτικές στο νησί, με τη διενέργεια μιας σοβαρής και τεκμηριωμένης μελέτης για το κτιριακό που θα λάβει υπόψη το μελλοντικό μαθητικό πληθυσμό, επισημαίνει σε σχετική επιστολή προς το Νομάρχη Χίου η Ένωση Γονέων Χίου.
Προτείνοντας να υπάρξει γραφείο διασύνδεσης του Πανεπιστημίου με την οικονομική αγορά ώστε να χαρτογραφηθούν οι ανάγκες της αγοράς του νησιού για την επόμενη 10ετία, η Ένωση Γονέων επισημαίνει πόσο επιτακτική είναι η ανάγκη για την εξεύρεση δυναμικών και αναπτυσσόμενων κλάδων.