Αρχική Μαστίχα ΕΜΧ: δωρεάν λίπασμα για σκίνους

ΕΜΧ: δωρεάν λίπασμα για σκίνους

19


Δωρεάν διανομή λιπάσματος για την επόμενη καλλιεργητική περίοδο θα διαθέσει στους μαστιχοπαραγωγούς η ΕΜΧ, σα συνέχεια της διανομής ασπροχώματος.
Το συνολικό κόστος της παροχής υπηρεσιών σε είδος ανέρχεται για την Ένωση στο ποσό των 180.000 ΕΥΡΩ για το 2004 και έχει ως σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών καλλιέργειας. Η διανομή λιπάσματος θα πραγματοποιηθεί στις αρχές Ιανουαρίου μέσω των κατά τόπους συνεταιρισμών και θα αναλογούν 50 κιλά λίπασμα ανά 15 κιλά μαστίχα.