Αρχική Νέα Τοπικά Προτάσεις Συνδέσμου ΤΕΔΚ Β. Αιγαίου για τη βελτίωση των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών

Προτάσεις Συνδέσμου ΤΕΔΚ Β. Αιγαίου για τη βελτίωση των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών

9

Τις προτάσεις του για τη βελτίωση των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών στα νησιά του Βορείου Αιγαίου κατέθεσε στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας ο Σύνδεσμος ΤΕΔΚ Βορείου Αιγαίου ενόψει και της αυριανής κινητοποίησης που θα πραγματοποιηθεί στις 5.30 το απόγευμα στον Ηλεκτρικό του Πειραιά και στην πορεία που θα ακολουθήσει προς το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας. Ζητά την επανεξέταση του στρατηγικού σχεδιασμού για τις μεταφορές στη χώρα μας με τρόπο ώστε να δημιουργηθεί η «θαλάσσια Εγνατία» που θα συνδέει την Αλεξανδρούπολη με την Κρήτη διατρέχοντας τα νησιά μας μέσα από ένα δίκτυο σύγχρονων λιμανιών, περισσότερα και καλύτερα λιμάνια, συμπλήρωση του σημερινού ακτινικού μοντέλου θαλασσίων μεταφορών με κυκλικό μοντέλο που να εξασφαλίζει τις ενδοπεριφερειακές συνδέσεις και να συμβάλλει στη συνοχή του νησιωτικού χώρου, ουσιαστική οικονομική παρέμβαση του Κράτους για την δρομολόγηση σύγχρονων και ταχύτερων πλοίων, επιδότηση του λειτουργικού κόστους ανάλογη με εκείνη που δίνεται μόνιμα για τις αστικές συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας. Τέλος ως προς το οργανωτικό σκέλος ο Σύνδεσμος ΤΕΔΚ Βορείου Αιγαίου θεωρεί ότι για την οργάνωση και την παρέμβαση στο χώρο των συγκοινωνιών στο Αιγαίο απαιτείται η σύσταση ενός Οργανισμού που θα χαράζει τις συγκοινωνιακές γραμμές θα οργανώνει σε ετήσια βάση τις γραμμές σύνδεσης και θα επιλαμβάνεται εν γένει όλων των οικονομικών και οργανωτικών ζητημάτων. Κρίνει δε, ότι στον Οργανισμό αυτό θα πρέπει να συμμετέχουν και οι αρχές αυτοδιοίκησης των νησιών μας. 

Πηγή: ΕΡΑ Βορείου Αιγαίου