Αρχική Νέα Εκπαίδευση - Επιστήμη Ξεκινάει το “Δικτυωθείτε ΙΙ”

Ξεκινάει το “Δικτυωθείτε ΙΙ”

10

Την ένταξη του έργου «Δικτυωθείτε ΙΙ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας», με συνολικό προϋπολογισμό 50.212.505 ευρώ, υπέγραψε ο ειδικός γραμματέας για την Κοινωνία της Πληροφορίας, καθ. Βασίλης Ασημακόπουλος. Δικαιούχοι του προγράμματος είναι οι ελληνικές επιχειρήσεις με αριθμό μόνιμα απασχολούμενου προσωπικού μέχρι και 10 άτομα. Φορέας υλοποίησης του έργου είναι ο Ελληνικός Οργανισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΕΟΜΜΕΧ).

Το Πρόγραμμα «Δικτυωθείτε ΙΙ», βασιζόμενο στα συμπεράσματα που προέκυψαν από την υλοποίηση του προηγούμενου κύκλου, στοχεύει στο να προσφέρει στην κρίσιμη μάζα των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που αποτελούν υψηλό ποσοστό των ελληνικών επιχειρήσεων, δυνατότητες όπως ενδεικτικά:


  • Πρόσβαση στο Διαδίκτυο,
  • Ανάπτυξη επιχειρηματικών ιστοσελίδων,
  • Δημιουργία ηλεκτρονικών αγορών (e-marketplaces) κλπ.
Οι επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα «Δικτυωθείτε ΙΙ» θα μπορούν να χρηματοδοτηθούν για την προμήθεια εξοπλισμού και υπηρεσιών μεταξύ εναλλακτικών «καλαθιών», που περιλαμβάνουν ενδεικτικά την προμήθεια του ελάχιστου αναγκαίου τερματικού εξοπλισμού για την σύνδεση στο Internet και τεχνική υποστήριξη, την ανάπτυξη απλής εμπορικής ιστοσελίδας, τη συντήρηση και φιλοξενία της (virtual hosting) σε παροχέα σχετικών υπηρεσιών, τη δημιουργία σελίδων ηλεκτρονικών αγορών, την εκπαίδευσή του στη χρήση κλπ. Η τελική σύνθεση των «καλαθιών» εξοπλισμού και υπηρεσιών καθώς και οι δυνατότητες μετάβασης από τη μια κατηγορία καλαθιού στην άλλη, θα εξειδικευθούν από τον ΕΟΜΜΕΧ.

Το ανώτερο ποσοστό χρηματοδότησης και για τις δύο κατηγορίες επενδύσεων ανέρχεται στο 40% του κόστους της επένδυσης και μέχρι το ποσό των 1.250 ευρώ.