Αρχική Νέα Εκπαίδευση - Επιστήμη Κατάθεση προτάσεων για τα νέα προγράμματα της ΝΕΛΕ

Κατάθεση προτάσεων για τα νέα προγράμματα της ΝΕΛΕ

7


Στην κατάρτιση του προγράμματος επιμόρφωσης για το έτος 2005 προχωρεί η ΝΕΛΕ Χίου.
Έτσι απευθύνεται στους Δήμους, Συλλόγους, Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών και ΕΜΧ ώστε να αποστείλουν τις τυχόν προτάσεις που έχουν.
Οι προτάσεις πρέπει να είναι τεκμηριωμένες και να έχει εξασφαλιστεί η συμμετοχή τουλάχιστον 15 ατόμων, εκτός από τα μαθήματα αναλφαβητισμού όπου μπορεί να δημιουργηθεί ομάδα με 3 άτομα.
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων είναι η 31η Δεκεμβρίου 2004 και υπάρχουν 9 θεματικές ενότητες πάνω στις οποίες μπορεί να ενταχθεί μία πρόταση. Συγκεκριμένα μπορούν να λειτουργήσουν τμήματα μάθησης σε:
Ελληνική γλώσσα- αναλφαβητισμό, πληροφορική, διοίκηση γραφείου, επιμόρφωση στελεχών ΟΤΑ, χειροτεχνία, βιοτεχνία, αγροτικά θέματα, πολιτιστικές δραστηριότητες και κοινωνικά θέματα.