Αρχική Νέα Τοπικά Συνεδριάζει την Τετάρτη η Νομαρχιακή Επιτροπή

Συνεδριάζει την Τετάρτη η Νομαρχιακή Επιτροπή

7


Συνεδριάζει στις  22/12/2004, ημέρα  Τετάρτη και ώρα 1.30 μ.μ., η Νομαρχιακή Επιτροπή. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι :


1. Σχετικά με την Αξιολόγηση προσφορών του έργου: “Τεχνικός Σύμβουλος για το φράγμα Καλαμωτής”.
2. Εγκριση προμελέτης  λιμενικών έργων  και λοιπών έργων υποδομής και οδοποιίας της “Μελέτη  Βελτίωσης λιμενικών εγκαταστάσεων  Μεστών”
3. ΄Εγκριση 2ου ΑΠΕ, 2ου ΠΚΤΜΝΕ και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: “Εργασίες διαμόρφωσης  κτιρίων υποδοχής  επιβατών στο κεντρικό λιμάνι Χίου” 
4. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας του ως άνω έργου.
5. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας του έργου: “Εργασίες αποκατάστασης υποδομών της νήσου Ψαρών Ν.Χίου” 
6. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας του έργου: “Κατασκευή Νέας Ιχθυόσκαλας Χίου”
7. Ανάθεση  προμήθειας εντύπων “Χίος, αειφόρος ανάπτυξη” (τεμ. 1.000 , πρ/σμού 15000 €)
8. Σχετικά με την μίσθωση των κτιρίων  για τη στέγαση  της Δ/νσης ΑΠΑΕ και ΚΔΑΥ
9. ΄Εγκριση ανάθεσης προμήθειας οργάνων του Τμ. Εργαστηρίου.