Αρχική Νέα Τοπικά Κάλυψη Περιφερειάρχη στην περιφερειακή διεύθυνση Χίου για τα επιδόματα του ΔΟΠ

Κάλυψη Περιφερειάρχη στην περιφερειακή διεύθυνση Χίου για τα επιδόματα του ΔΟΠ

10


Mε αφορμή ανακοίνωση του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας του Δήμου Χίου ο Γ.Γ. της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου κ. Σέργιος Τσίφτης προέβη στην ακόλουθη δήλωση:


“Η Περιφερειακή Διεύθυνση Χίου ασκεί τα καθήκοντά της εφαρμόζοντας τις νόμιμες διατάξεις και είναι βέβαιον ότι θα συνεχίσει και στο μέλλον να πράττει το ίδιο. Η κατά πλειοψηφία απόφαση της Επιτροπής του Αρθρου 18 δεν έχει γενική ισχύ αλλά αφορά στη συγκεκριμένη περίπτωση.


Σε ό,τι αφορά τη χορήγηση βοηθημάτων από τον ΔΟΠ έχω υποδείξει στον Πρόεδρο του Οργανισμού τον τρόπο νόμιμης αντιμετώπισης του θέματος για την αποφυγή, στο μέλλον, παρόμοιων προβλημάτων.


Πίστη μου είναι ότι ζητήματα που αφορούν την ενίσχυση αναξιοπαθούντων συμπολιτών μας δεν μπορούν να αποτελούν πηγή αντεγκλήσεων αλλά σημείο συνάντησης όλων μας”.