Αρχική Green Life Ζώα & Περιβάλλον Ψηλώσαμε σε πόντους νερού!

Ψηλώσαμε σε πόντους νερού!

15Τα νερά της τελευταίας εβδομάδας αύξησαν σημαντικά το ύψος της βροχής σύμφωνα με τις μετρήσεις στους κατά τόπους σταθμούς.
Μάλιστα σε αρκετούς από αυτούς το ύψος της βροχής είναι μεγαλύτερο από την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι και συγκεκριμένα στα στοιχεία που δόθησαν στις 31 Δεκεμβρίου.
Στη συνέχεια μεταφέρουμε τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το τμήμα Εγγείων Βελτιώσεων της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης.
Η πρώτη τιμή είναι το ύψος της βροχής που είχαμε μέχρι τις 22 Δεκεμβρίου, η δεύτερη τιμή το ύψος της βροχής στο τέλος Νοεμβρίου (η κάθε νέα υδρομετρική περιοδος ξεκινάαπό το Σεπτέμβριο) και σε παρένθεση το ύψος της βροχής πέρυσι στις 31/12/2003.
Σταθμός Καρδαμύλων: 38,77 cm– 11.08 cm (30,74 cm)
Σταθμός Ν. Μονής: 38,05 cm – 7,55 cm (32,35 cm)
Σταθμός Καρυών: 33,69 cm – 6,49 cm (34,57 cm)
Σταθμός Αγ. Σαράντα στον Δαφνώνα: 34,35 cm– 4,61 cm (27,14 cm)
Σταθμός Βαβύλων: 26,51 cm – 6,11 cm (25,32 cm)
Σταθμός Πυργίου: 20,65 cm – 5,18 cm (27,14 cm)


ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΑΡΧΕΙΟ