Αρχική Νέα Τοπικά Προκήρυξη για 27 προσλήψεις από το Δήμο Χίου

Προκήρυξη για 27 προσλήψεις από το Δήμο Χίου

10


Ο Δήμος Χίου, την Τρίτη 28 Δεκεμβρίου, θα δημοσιεύσει στον τύπο, την περίληψη προκήρυξης για την πλήρωση 27 θέσεων μόνιμου προσωπικού των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ,ΔΕ και ΥΕ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παίρνουν πληροφορίες από το ΚΕΠ Δήμου Χίου (22710.81001) και από τη Γραμματεία- γραφείο προσωπικού (22710.44386) τις εργάσιμες ημέρες κι ώρες, ενώ θα διατίθενται και τα σχετικά έντυπα από τα παραπάνω γραφεία.
Αιτήσεις θα παραλαμβάνονται από την Τετάρτη 29 Δεκεμβρίου και έως τη Δευτέρα 17 Ιανουαρίου 2005.