Αρχική Απόψεις Aρθρα Α.με.Α και εκλογές, του Ν. Ροδίτη

Α.με.Α και εκλογές, του Ν. Ροδίτη

112

Λίγες μόλις ώρες πριν ανοίξουν οι κάλπες θα δώσουμε κάποιες σημαντικές πληροφορίες σχετικά για τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Έτσι λοιπόν και σ’αυτές τις εκλογές ένα σημαντικό ποσοστό του εκλογικού σώματος αποτελείται από άτομα με αναπηρίες, οποιασδήποτε μορφής, κινητικής, αισθητηριακής, νοητικής ή ψυχοκοινωνικής. Ένα σημαντικό τμήμα του πληθυσμού, καλείται να προσέλθει στις κάλπες, σε ένα περιβάλλον περιορισμένης προσβασιμότητας. Με την προσβασιμότητα δεν αναφερόμαστε μόνο, όπως λανθασμένα γίνεται, στο κατά πόσο ένα εκλογικό κέντρο είναι προσβάσιμο αλλά σε ένα πλήθος υποστηρικτικών υπηρεσιών που ικανοποιούν την απαραίτητη συνθήκη για να θεωρηθεί η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος πλήρως εναρμονισμένη με τα όσα προβλέπει το Σύνταγμα και η σχετική νομολογία.

του Νίκου Ροδίτη
ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΡΦΙ, 25/5/2019

Ας αναρωτηθούμε, για παράδειγμα, εάν κάποιος συνδυασμός, έχει διαθέσιμο το πρόγραμμα, έστω τα κύρια σημεία, σε μορφή Braille. Να σημειώσουμε, ότι για τα άτομα με αισθητηριακή αναπηρία (τυφλότητα κ.α.), δεν υπάρχει η δυνατότητα της άσκησης του εκλογικού δικαιώματος, χωρίς τη βοήθεια τρίτου προσώπου. Ενώ η τεχνολογία δίδει τα κατάλληλα μέσα, το σχετικά υψηλό κόστος, τα κάνει, προς το παρόν, απαγορευτικά. Η Σύμβαση του Ο.Η.Ε. για τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, συγκεκριμένα αναφέρει ότι τα Κράτη Μέρη πρέπει να εγγυώνται στα ΑμεΑ πολιτικά δικαιώματα και τη δυνατότητα να τα απολαμβάνουν σε ίση βάση με τους άλλους και να εξασφαλίζουν, μεταξύ άλλων, ότι οι εκλογικές διαδικασίες, οι εγκαταστάσεις και τα υλικά είναι κατάλληλα, προσβάσιμα, ευκολονόητα και εύχρηστα. Η μυστική ψηφοφορία είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της δημοκρατίας και το θεμελιώδες δικαίωμα στο εκλέγειν και εκλέγεσθαι είναι καθολικό. Ωστόσο αυτό, πολλές φορές, δεν εξασφαλίζεται και παρ όλες τις καλές προθέσεις, άτομα με αναπηρίες μένουν εκτός της διαδικασίας. Έτσι, σχετική νομοθεσία θεσπίζει κριτήρια που περιορίζουν το δικαίωμα ψήφου για τα άτομα π.χ. με ψυχοκοινωνικού τύπου αναπηρίες ή αφαιρεί το δικαίωμα ψήφου όταν κάποιος βρίσκεται υπό δικαστική συμπαράσταση/κηδεμονία. Αναγκαίο είναι ένα πλέγμα μεταρρυθμίσεων που θα επιτρέπουν τη λήψη μέτρων για την υποστήριξη όλων των ατόμων με αναπηρίες, στην άσκηση των δικαιωμάτων τους, όπως η άρση των νομικών και διοικητικών εμποδίων στην πολιτική συμμετοχή. Οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι οι συνθήκες συμμετοχής των ατόμων με αναπηρίες στη πολιτική σφαίρα βελτιώνονται, χωρίς να παραγνωρίζουμε την αναγκαιότητα για μια σειρά από νομοθετικές πρωτοβουλίες αλλά και αλλαγές σε νοοτροπίες και στάσεις. Οι αλλαγές απαιτούν χρόνο, πολιτική βούληση, διοικητική ικανότητα και αποδοχή από τη κοινωνία ώστε αυτό που φαντάζει ως ένα ακόμη «παραμύθι» που «γλυκαίνει τα αυτιά μας» να γίνει πράξη προς όφελος των ατόμων με αναπηρίες, της κοινωνίας και της δημοκρατίας.
ΠΗΓΗ: ΑμεΑ Care
Νίκος Ροδίτης