Αρχική Νέα Εκπαίδευση - Επιστήμη Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού- προκήρυξη 68+5 θέσεων

Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού- προκήρυξη 68+5 θέσεων

227

Προκήρυξη για την πλήρωση 68 κενών οργανικών θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού βαθμίδας Καθηγητή, Αναπληρωτή Καθηγητή, Επίκουρου Καθηγητή, Καθηγητή Εφαρμογών και 5 κενών οργανικών θέσεων Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού της χώρας, μεταξύ αυτών και Χίου, Οινουσσών υπέγραψε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Φώτης Κουβέλης.

Η υποβολή των αιτήσεων από τους υποψήφιους, θα γίνεται από τις 24-05-2019 έως και την 24-06-2019. Πλήρες αντίγραφο της προκήρυξης, μετά των παραρτημάτων της, θα αναρτηθεί στις 24 Μαΐου στην ιστοσελίδα της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ.

https://diavgeia.gov.gr/f/nautilias_new.