Αρχική Νέα Τοπικά Δήμος Χίου: Ημερίδα για Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων, 21/3

Δήμος Χίου: Ημερίδα για Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων, 21/3

56

Ημερίδα για την Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων διοργανώνει ο Δήμος Χίου σε συνεργασία με το Εργαστήριο Διαχείρισης Αποβλήτων του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου και την Ελληνογερμανική Συνέλευση.
Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χίου, την Πέμπτη 21 Μαρτίου, με έναρξη στις 9.30 το πρωί.

Πρόγραμμα Ημερίδας
9:30 – 10:00: Προσέλευση, εγγραφές
10:00 – 10:30: Χαιρετισμοί
10: 30- 10:45: Σχεδιασμός δράσεων και Υλοποίηση του Τοπικού Σχεδίου Γ. Μακριπλής- Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Δήμου Χίου
10: 45- 11:00: Εφαρμογή του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων- Σ. Συριώδης ΔΙΑΝΟΧ, ΦοΣΔΑ Χίου
11: 00- 11:15: Διάλειμμα – Συζήτηση
11:15 – 12:45: Παρουσίαση αποτελεσμάτων προγράμματος SuSNisia «Δημιουργία βιώσιμων υποδομών για την αξιοποίηση βιογενών υπολειμμάτων, η περίπτωση της Χίου»
Prof Baur (IZES gGmbH)
Αν. Καθ. Δ. Λέκκας (Πανεπιστήμιο Αιγαίου)
Dr. Rolf Liebeneiner – General Manager (BEKON GmbH)
12:45 – 13:30: Συζήτηση.