Αρχική Νέα Τοπικά Αρχαιρεσίες Συλλόγου Εργαζομένων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου

Αρχαιρεσίες Συλλόγου Εργαζομένων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου

72

Την Τετάρτη 3Μαίου 2017 θα πραγματοποιηθούν οι αρχαιρεσίες του Συλλόγου Εργαζομένων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου (περιοχή Βορείου Αιγαίου) για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου, Τοπικής Διοικούσας Επιτροπής Σάμου, Τοπικής Διοικούσας Επιτροπής Χίου, αντιπροσώπων για τα ΝΤ της ΑΔΕΔΥ σε Λέσβο, Σάμο, Χίο, αντιπροσώπων για το συνέδριο της Ο.Σ.Ε.Α.Δ.Ε. Εκλογικά τμήματα θα υπάρχουν στις έδρες των υπηρεσιακών μονάδων σε Λέσβο, Λήμνο, Σάμο, Χίο.