Αρχική Νέα Οικονομία Επιμελητήριο Χίου: Μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές μηνών Φεβρουαρίου-Μαρτίου για Ελεύθερους Επαγγελματίες, Αυτοαπασχολούμενους

Επιμελητήριο Χίου: Μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές μηνών Φεβρουαρίου-Μαρτίου για Ελεύθερους Επαγγελματίες, Αυτοαπασχολούμενους

49

Διευρύνονται τα μέτρα στήριξης της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 30.03.2020 (Α΄ 75) «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID – 19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις»,

Οπως ενημερώνει το Επιμελητήριο Χίου, για τους Ελεύθερους Επαγγελματίες και Αυτοαπασχολούμενους παρέχεται η δυνατότητα καταβολής μειωμένων ασφαλιστικών εισφορών μηνών Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020, κατά ποσοστό 25% επί του ποσού που αντιστοιχεί στην ασφαλιστική κατηγορία κατάταξής τους.

Στο πεδίο εφαρμογής της νέας ρύθμισης εμπίπτουν Ελεύθεροι Επαγγελματίες και Αυτοαπασχολούμενοι, οι οποίοι υπάγονται στις διατάξεις περί υποχρεωτικής ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ, συμπεριλαμβανομένων και ασφαλισμένων που έχουν ενταχθεί στην Ειδική ασφαλιστική κατηγορία ή καταβάλλουν μειωμένες εισφορές λόγω μητρότητας (άρ.141 Ν.3655/2008).

Στην ρύθμιση περί μειωμένης καταβολής ασφαλιστικών εισφορών Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020 δεν εντάσσονται ασφαλισμένοι που:

− υπάγονται στην ασφάλιση του π. ΟΓΑ

− εμπίπτουν στις διατάξεις περί προαιρετικής υπαγωγής στην ασφάλιση

− εμπίπτουν στις διατάξεις περί προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης (άρθρο 18 ν.4387/2016 όπως ισχύει)

Το δικαίωμα καταβολής μειωμένων κατά 25% των εισφορών παρέχεται κατά περίπτωση:

– Εισφορά Φεβρουαρίου 2020: Εφόσον έχει καταβληθεί έως 10.04.2020, ημερομηνία εμπρόθεσμης πληρωμής, και έχει εξοφληθεί η εισφορά Ιανουαρίου, έως την ίδια ημερομηνία (λόγω ειδικής Διατραπεζικής Αργίας την 10.04.2020 και 13.04.2020 οι πληρωμές θα εισέλθουν την 14.04.2020 και θα είναι εμπρόθεσμες)

– Εισφορά Μαρτίου 2020: Εφόσον καταβληθεί έως 30.04.2020, ημερομηνία εμπρόθεσμης πληρωμής και, έως την ίδια ημερομηνία, καταβληθούν, κατά περίπτωση: Α. η εισφορά Ιανουαρίου 2020, στις περιπτώσεις που η ασκούμενη δραστηριότητα, βάσει του Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ), ανήκει στις πληττόμενες (αρ. Γενικού Εγγράφου 68384/Σ.18354/01.04.2020 Γενικής Διεύθυνσης Εισφορών) Β. οι εισφορές Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2020, εφόσον η δραστηριότητα δεν ανήκει στις πληττόμενες.

Για αναλυτικές πληροφορίες δείτε την εγκύκλιο στο link:

https://www.efka.gov.gr/sites/default/files/2020-04/EGK15_2020.pdf