Αρχική Απόψεις Aρθρα Επιστολή 10 Αλληλέγγυων και εθελοντικών Ομάδων στην Ε.Ε. για το προσφυγικό

Επιστολή 10 Αλληλέγγυων και εθελοντικών Ομάδων στην Ε.Ε. για το προσφυγικό

348

10 εθελοντικές και αλληλέγγυες ομάδες που δραστηριοποιούνται στο νησί της Χίου εντός και εκτός ΒΙΑΛ υπογράφουν επιστολή που στάλθηκε στην Ευρωπαϊκή Eπιτροπή την Παρασκευή 25.1.2019. Η επιστολή κάνει λόγο για την ΒΙΑΛ (το κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης προσφύγων στη Χίο) και γενικότερα για θέματα που αφορούν το προσφυγικό στα νησιά.

Η επιστολή ξεκινά καθιστώντας σαφές ότι «η παρουσία μας εδώ είναι αποτέλεσμα των αδυναμιών τόσο των ελληνικών αρχών όσο και της Ευρωπαϊκής Ενωσης, συμπεριλαμβανομένης της Επιτροπής, να αναπτυχθεί μια ανθρώπινη και επαρκής προσέγγιση για την υποδοχή των ατόμων που αναζητούν ασφάλεια στην Ευρώπη.» «Δεν εγκρίνουμε την ιδέα ότι οι ΜΚΟ αναλαμβάνουν καθήκοντα που πρέπει να αναλάβουν οι κρατικές ΜΚΟ ή / και οι κυβερνητικοί οργανισμοί. Είμαστε εδώ για να υποστηρίξουμε και να είμαστε αλληλέγγυοι με χιλιάδες άνδρες, γυναίκες και παιδιά που εγκαταλείπουν τον πόλεμο, τις διώξεις και τη φτώχεια. Για το σκοπό αυτό, υποστηρίζουμε την ελληνική κοινωνία των πολιτών και τις τοπικές ΜΚΟ».

Η επιστολή στέκεται στο γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξακολουθεί να αρνείται κάθε ευθύνη για τις τεκμηριωμένες αποτυχίες του συστήματος που έχουν αναφερθεί σε προηγούμενες επιστολές των ομάδων αλλά και σε αναφορές των ΜΚΟ. Αν και το νομικό πλαίσιο ορίζει ότι η χώρα υποδοχής είναι υπεύθυνη για την παροχή των αναγκαίων υπηρεσιών όσον αφορά τις συνθήκες υποδοχής, η πολιτική ευθύνη ανήκει σαφώς στην ΕΕ και τα κράτη μέλη της.
Οι ομάδες εκφράζουν την ανησυχία τους για την έλλειψη διαφάνειας όσον αφορά την χρηματοδότηση.
Ζητούν επειγόντως να διασφαλιστεί διαφάνεια στη δαπάνη αυτών των χρημάτων και καλούν την Επιτροπή να δημοσιοποιήσει τα αποτελέσματα της παρακολούθησης αυτών των προγραμμάτων, (Asylum, Migration and Integration Fund (AMIF)).

Δεδομένου ότι η συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας και η προσέγγιση «Hotspot» είναι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό θα οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι η Επιτροπή όχι μόνο ανέχεται, αλλά και προτίθεται να δημιουργήσει απάνθρωπες συνθήκες στα Hotspots της ΕΕ.

Πιο αναλυτικά, αναφέρονται οι συνθήκες διαβίωσης των προσφύγων στην ΒΙΑΛ όπου αρκετοί από αυτούς διαμένουν ακόμα σε σκηνές μέσα στη λάσπη, η απαράδεκτη ποιότητα του φαγητού που λαμβάνουν και η έλλειψη ειδών ρουχισμού και υπόδησης, στο γεωγραφικό περιορισμό που εγκλωβίζει τους ανθρώπους στα νησιά και στις ανεπαρκείς υπηρεσίες ασύλου που παρέχονται.

«Εν κατακλείδι, ανησυχούμε βαθύτατα για τις άθλιες συνθήκες που επικρατούν στα hotspots…. Η δράση πρέπει να γίνει ταχύτατα – όχι μόνο από την Ελληνική κυβέρνηση αλλά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με τις νομικές της υποχρεώσεις και την πολιτική ευθύνη.», σημειώνεται στην επιστολή· που την υπογράφουν οι εξής ομάδες:
Action for Education,
Action for Women,
Chios People’s Kitchen,
Chios People’s Warehouse,
Αλληλέγγυοι ΧΙΟΥ / Chios Solidarity,
Choose Humanity,
Equal Rights Beyond Borders,
Chios Humans for Humans (Imagine Center Chios),
RefuComm,
Salvamento Marítimo Humanitario.

Επιμέλεια και μετάφραση κειμένου
Καλιπόζη Τζένη
Εκπαιδευτικός

Γράμμα 10 ομάδων για προσφυγικό σε ΕΕ_Letter_COM_Chios_25Jan19