Αρχική Απόψεις Aρθρα Η Ένωση Τεχνολόγων Εκπαιδευτικών (Ε.Τ.Ε) επί του νομοσχεδίου της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης...

Η Ένωση Τεχνολόγων Εκπαιδευτικών (Ε.Τ.Ε) επί του νομοσχεδίου της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθηση, από το Στ. Σταυρινούδη

66

Αυτές τις μέρες συζητείτε στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής το Νομοσχέδιο με τίτλο «Εθνικό Σχέδιο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης». Η Ένωση Τεχνολόγων Εκπαιδευτικών με κείμενό της, από τις 4 Δεκεμβρίου 2020, διατύπωσε τις θέσεις της επί του νομοσχεδίου.
Στην αρχή του κειμένου της διατυπώνει την πάγια και διαχρονική της θέση αναφέροντας «…η κατάρτιση να παρέχεται σε ενήλικο μαθητικό δυναμικό σε μεταδευτεροβάθμιο επίπεδο. Δεν μπορεί μια ολόκληρη μεταρρύθμιση να στηρίζεται στην εισαγωγή ενός απαρχαιωμένου και αποτυχημένου μοντέλου επαγγελματικής κατάρτισης, με στόχευση το επίπεδο 3 του εθνικού πλαισίου προσόντων. Η Δευτεροβάθμια Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση είναι κομμάτι της Ενιαίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η διάκριση από την κατάρτιση – εξειδίκευση πρέπει να είναι σαφής. Η Δευτεροβάθμια ΤΕΕ, πρέπει να είναι πρώτα απ’ όλα σχολείο που παρέχει εκπαίδευση, να προσφέρει τη βάση των γνώσεων τομέων και αντίστοιχων ειδικοτήτων, ως εφόδια για τη μελλοντική άσκηση επαγγέλματος. Τα ζητήματα εξειδίκευσης και πρόσβασης στην αγορά εργασίας αφορούν την πορεία μετά το Λύκειο (μεταλυκειακή κατάρτιση).

Η εκπαίδευση οφείλει να δίνει στην Κοινωνία ανθρώπινο δυναμικό, ικανό να παρακολουθεί και να προσαρμόζεται στις συνεχής αλλαγές του τεχνολογικού μας περιβάλλοντος. Η γνώση του να δημιουργείς και να παράγεις, είναι πλέον περισσότερο απαραίτητη από ό,τι ο εξοπλισμός και τα μέσα παραγωγής ή τα επενδυτικά κεφάλαια. Το ΣΝ αυτό δίνει διαφορετική βαρύτητα στην επαγγελματική εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση, δίνοντας σαφές προβάδισμα στην κατάρτιση. Αυτό είναι σαφές και επί της ουσίας του περιεχομένου, αλλά και συμβολικά, σε πολλά σημεία του ΣΝ, όπως π.χ στο επίδομα του διευθυντή ΙΕΚ που μπορεί να είναι το ίδιο με αυτό του διευθυντή μιας ΔΔΕ.».

Ακολούθως στο κείμενό της η Ένωση Τεχνολόγων Εκπαιδευτικών (Ε.Τ.Ε.) εξειδικεύει τις παρατηρήσεις-προβληματισμούς της επί πτυχών αλλά και του συνολικού πνεύματος του νομοσχεδίου.

1η παρατήρηση-προβληματισμός
:
«Θα περιμέναμε από μια τόσο συνολική μεταρρύθμιση για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΕΕΚ) να έχει ως πρώτο θέμα τη μετεξέλιξη της ΑΣΠΑΙΤΕ σε Αυτόνομο Πανεπιστήμιο, κατά αντιστοιχία όλων των βασικών τριτοβάθμιων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που πρωτοπορούν στο μέλλον του πεδίου τους. Επιπλέον περιμέναμε η ΕΕΚ να συνδεθεί με Πειραματικά ΕΠΑΛ, στα οποία θα δοκιμάζονταν όλα τα νέα παραγόμενα αποτελέσματα από έρευνες στο πεδίο της ΕΕΚ…».

2η παρατήρηση-προβληματισμός:
«Ο εκπαιδευτικός κλάδος, με τους/τις εκπροσώπους του, απουσιάζει από τις νεοιδρυθείσες επιτροπές λήψης αποφάσεων. Η εμπειρία του κλάδου είναι πολύτιμη σε κάθε συμβούλιο το οποίο συστήνεται από το ΝΣ. Η ΟΛΜΕ και οι επιστημονικές ενώσεις των εκπαιδευτικών της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, όπως η ΕΤΕ, πρέπει να συμμετέχουν με εκπροσώπους τους σε όλα τα συμβούλια που αποφασίζουν για το μέλλον της ΕΕΚ, σε όλη την χώρα.

3η παρατήρηση-προβληματισμός:
«Το ΝΣ ορίζει ότι σημαντικές αποφάσεις που αφορούν την Επαγγελματική Εκπαίδευση (χωροταξία, τομείς, ειδικότητες κ.αλ.) θα παίρνονται όργανα δυσκίνητα, τα οποία δεν θα μπορούν να λειτουργήσουν και τα οποία πιθανόν θα οδηγήσουν σε ανεξέλεγκτες καταστάσεις….» & «Απουσιάζουν από τις επιτροπές : Εκπροσώπηση της ΑΣΠΑΙΤΕ Εκπροσώπηση επιστημονικών ενώσεων εκπαιδευτικών…».

4η παρατήρηση-προβληματισμός:
«Το ΝΣ εισάγει πολυκερματισμό στο 3ο επίπεδο προσόντων. Διαμορφώνεται ένα εκτεταμένο πεδίο μεταγυμνασικής κατάρτισης, με τις Ε.Σ.Κ., το οποίο αποτελεί και την αιχμή του δόρατος του ΝΣ. Αυτή η μορφή κατάρτισης δημιουργεί σοβαρά προβλήματα. Οι μαθητές στην ηλικία των 15 ετών, στο τέλος του γυμνασίου, δεν έχουν την ωριμότητα για να κάνουν οριστικές επαγγελματικές επιλογές. Οι Ε.Σ.Κ. είτε είναι δημόσιες ή ιδιωτικές, ημερήσιες ή εσπερινές την εποπτεία πρέπει να τον έχει το ΥΠΑΙΘ».

5η παρατήρηση-προβληματισμός:
«Εκφράζουμε το προβληματισμό μας για τη διοίκηση και στελέχωση των Ε.Σ.Κ. (Άρθρο13). Ειδικότερα:
 Δεν μπορεί να δίνεται η δυνατότητα σε Δημοσίους Υπαλλήλους μη εκπαιδευτικούς να έχουν θέση διευθυντή σε εκπαιδευτικές δομές.
 Δηλώνεται σαφώς ότι δε θα υπάρχουν επικαλύψεις ειδικοτήτων μεταξύ των μονάδων που θα παρέχουν εκπαίδευση και κατάρτιση, μόνο που πουθενά δεν αναφέρεται ο τρόπος με τον οποίο θα επιλεγούν οι νέες ειδικότητες στις νέες ΕΣΚ. Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουν από τώρα όλοι οι εκπαιδευτικοί ποιες ειδικότητες θα ξεριζωθούν από τα σημερινά ΕΠΑ.Λ. για να μεταφερθούν στις νέες Ε.Σ.Κ.
 Τα τοπικά συμβούλια επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, στα οποία οι εκπρόσωποι των μελών της τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης αποτελούν μία ελάχιστη μειοψηφία, θα προτείνουν στο Κεντρικό Συμβούλιο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Κ.Σ.Ε.Ε.Κ.), το οποίο και θα αποφασίζει ποιος τομέας και ποια ειδικότητα θα λειτουργήσει σε ποιο σχολείο.
 Στο ΣΝ αναφέρεται ότι οι δημόσιες Ε.Σ.Κ. θα στεγαστούν στα κτήρια σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) και σχολικών εργαστηρίων. Επιπλέον στο άρθρο 101, παρ.1 ορίζεται ότι τα εργαστηριακά μαθήματα και το εργαστηριακό μέρος του μικτών μαθημάτων των μαθητών των ΕΠΑ.Λ., των καταρτιζόμενων των Ε.Σ.Κ. και των Ι.Ε.Κ. καθώς και των μαθητευομένων του Μεταλυκειακού έτους-Τάξη Μαθητείας θα λειτουργούν, ανάλογα με τις υπάρχουσες ανάγκες, εργαστηριακά κέντρα (Ε.Κ.), ανά δύο τουλάχιστον εκπαιδευτικές μονάδες, συμπεριλαμβανομένων και των δημόσιων Ε.Σ.Κ. ή Ι.Ε.Κ. ή των τμημάτων του Μεταλυκειακού έτους-Τάξη Μαθητείας.
 Με τη σημερινή υποχρηματοδότηση που υπάρχει, τα Εργαστηριακά Κέντρα δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις αυξημένες ανάγκες σε πάγια και αναλώσιμα υλικά, των ήδη υποστηριζόμενων μαθητών των ΕΠΑ.Λ., των μαθητευομένων του Μεταλυκειακού έτους-Τάξη Μαθητείας και των καταρτιζόμενων των Δ.Ι.Ε.Κ..
 Η μείωση των Υπεύθυνων Τομέων (για τον ορισμό Υπεύθυνου τομέα θα απαιτούνται 5 εργαστήρια αντί για 3 που είναι σήμερα) θα δημιουργήσει ένα πρόσθετο πρόβλημα στην σωστή οργάνωση και λειτουργία των εργαστηρίων (προμήθεια εξοπλισμού – λήψη μέτρων ασφαλείας – ορθολογικότερη χρήση τους). Προφανώς οι συντάκτες του ΣΝ αναμένουν μία γενναία μείωση του μαθητικού δυναμικού των ΕΠΑ.Λ. -αφού ταυτόχρονα φροντίζουν να οδηγήσουν με κάθε τρόπο (βλέπε τράπεζα θεμάτων) τους απόφοιτους των Γυμνασίων προς τις νέες Ε.Σ.Κ.».
Πόσοι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί δε θα βρουν τον εαυτό τους στο νέο τοπίο; Πόσοι μόνιμοι θα κριθούν υπεράριθμοι;
6η παρατήρηση-προβληματισμός: «Το ΣΝ αφορά κυρίως την ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ και όχι την Επαγγελματική Εκπαίδευση. Αποτελείται από πάρα πολλές γενικές προτάσεις με σκοπό τη δημιουργική ασάφεια και απώτερο στόχο την αποδοχή του. Επίσης, ο μεγάλος κερδισμένος του ΣΝ είναι η ιδιωτική εκπαίδευση. Ουσιαστικά εξασφαλίζει μεγάλο κομμάτι της κατάρτισης με τους όρους που η ίδια είχε ζητήσει και τελικά ικανοποιούνται.»

Οι πτυχές που αναδεικνύει η Ένωση Τεχνολόγων Εκπαιδευτικών (Ε.Τ.Ε.) είναι κομβικές. Είναι επιτακτική ανάγκη να λάβει γνώση επί του κειμένου της Ε.Τ.Ε. (το πλήρες κείμενο διαθέσιμο στο σύνδεσμο https://www.ete.gr/1436-2/) το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας αλλά πρωτίστως τα μέλη της μέσω των Παραρτημάτων που εδρεύουν στο Βόρειο Αιγαίο όπως αυτό της Χίου. Ο στρουθοκαμηλισμός μέσω του «Άρθρου 102: Ισοτιμία τίτλων σπουδών τριετών εσπερινών λυκείων» δεν μπορεί να αποκρύψει την πραγματικότητα.

Σταυρινούδης Σταύρος
Πρόεδρος ΕΛΜΕ Χίου