Αρχική Νέα Ελλάδα - Κόσμος Ηλεκτρονική απογραφή στρατευσίμων γεννηθέντων 2001 μέσω ΚΕΠ

Ηλεκτρονική απογραφή στρατευσίμων γεννηθέντων 2001 μέσω ΚΕΠ

41

Από 2-1-2019 έως και 1-4-2019 θα πραγματοποιηθεί η ηλεκτρονική απογραφή στρατευσίμων οι οποίοι γεννήθηκαν το έτος 2001 (ανήκοντες στην κλάση 2022) μέσω του συστήματος «ΕΡΜΗΣ – ΚΕΠ».
Οι στρατεύσιμοι που θα προσέρχονται στα ΚΕΠ, πρέπει να έχουν μαζί τους απαραίτητα Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας, Βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ, Βεβαίωση ΑΜΚΑ και τη διεύθυνση e-mail τους.
Η κατάθεση Δελτίου Απογραφής μπορεί να γίνει και μέσω εκπροσώπου με νόμιμη εξουσιοδότηση.