Αρχική Νέα Ελλάδα - Κόσμος Υπηρεσία Ασύλου: ποια είναι η εικόνα στα νησιά

Υπηρεσία Ασύλου: ποια είναι η εικόνα στα νησιά

89

Τα ακριβή στοιχεία σχετικά με το ρυθμό εξέτασης των αιτήσεων ασύλου και τις εκκρεμείς αιτήσεις, έδωσε στη δημοσιότητα η υπηρεσία ασύλου.
• Κατά μέσο όρο διεκπεραιώνονται σε πρώτο βαθμό περισσότερες από 750 αιτήσεις ασύλου την εβδομάδα στα πέντε νησιά του Ανατολικού Αιγαίου όπου υπάρχουν Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (‘hotspots’).
• Από το Μάρτιο 2016 έως και τις 10 Δεκεμβρίου 2017 έχουν διεκπεραιωθεί σε πρώτο βαθμό, 33.021 αιτήσεις, ενώ σήμερα οι εκκρεμείς αιτήσεις ασύλου πρώτου βαθμού φθάνουν στις 7.716, με το 58% να είναι στη Λέσβο.
Αναλυτικά το δελτίο τύπου από την era-aegean.gr

Με αφορμή τις κατά καιρούς δηλώσεις και δημοσιεύσεις αναφορικά με τη διαδικασία ασύλου στα νησιά, η Υπηρεσία Ασύλου έδωσε στη δημοσιότητα τα στοιχεία και τον αριθμό των αιτήσεων που έχουν διεκπεραιωθεί στα νησιά καθώς και αριθμό των εκκρεμών αιτήσεων.  «Σχετικά με τις υποτιθέμενες καθυστερήσεις και των αριθμό των εκκρεμών αιτήσεων ασύλου», η Υπηρεσία Ασύλου ενημερώνει ως προς τα εξής:
Κατά μέσο όρο διεκπεραιώνονται σε πρώτο βαθμό περισσότερες από 750 αιτήσεις ασύλου την εβδομάδα στα πέντε νησιά όπου υπάρχουν Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (‘hotspots’), οι οποίες καταλήγουν είτε σε χορήγηση δελτίου αιτούντος άσυλο χωρίς γεωγραφικό περιορισμό, και άρα επιτρέπουν τη μεταφορά στην ενδοχώρα, είτε σε απορριπτική απόφαση ή πράξη (στο 16 τοις εκατό των περιπτώσεων κατά την τρέχουσα περίοδο, δεδομένων των χωρών από τις οποίες προέρχονται οι αιτούντες που φθάνουν στα νησιά).
Από το Μάρτιο 2016 έως και τις 10 Δεκεμβρίου 2017 έχουν διεκπεραιωθεί σε πρώτο βαθμό, 33.021 αιτήσεις στα πέντε νησιά.
Ο μέσος όρος διεκπεραίωσης των αιτήσεων ασύλου σε πρώτο βαθμό κατά το μήνα Νοέμβριο, ήταν 72 ημέρες.
Οι εκκρεμείς αιτήσεις ασύλου σε πρώτο βαθμό συνολικά ανά Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου στα νησιά με hotspots έχουν ως εξής:
Λέσβος: 4.454
Χίος: 1.019
Σάμος: 1.022
Κως: 846
Λέρος: 375
Συνολικά:  7.716 αιτήσεις.
Όσον αφορά τα αποτελέσματα των αιτήσεων που έχουν διεκπεραιωθεί στα νησιά:
Σε 2.220 περιπτώσεις οι αιτήσεις έχουν απορριφθεί ως απαράδεκτες, λόγω εφαρμογής της έννοιας της «ασφαλούς τρίτης χώρας»
471 περιπτώσεις έχουν παραπεμφθεί στην κανονική διαδικασία ασύλου (που διεκπεραιώνεται στην ενδοχώρα) λόγω του ότι οι αιτούντες ανήκαν σε ευάλωτες κατηγορίες, όπως αυτές ορίζονται από το νόμο.
458 περιπτώσεις αποτελούσαν περιπτώσεις οικογενειακής επανένωσης, και επίσης παραπέμφθηκαν σε γραφεία ασύλου της ενδοχώρας για συνέχιση της διαδικασίας
155 αιτήσεις απορρίφθηκαν ως αβάσιμες, δηλαδή θεωρήθηκε ότι οι αιτούντες δεν κινδυνεύουν στη χώρα καταγωγής τους για έναν από τους λόγους που προβλέπονται στη Σύμβαση της Γενεύης του 1951
159 αιτήσεις έγιναν δεκτές και χορηγήθηκε καθεστώς διεθνούς προστασίας, κυρίως από τα γραφεία της ενδοχώρας κατόπιν παραπομπής στην κανονική διαδικασία
138 παραιτήσεις από την αίτηση ασύλου υποβλήθηκαν και δεν ανακλήθηκαν (κυρίως προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να ενταχθούν σε πρόγραμμα εθελοντικού επαναπατρισμού).
Οι κυριότερες χώρες καταγωγής των αιτούντων άσυλο που υποβάλλουν αίτηση ασύλου στα πέντε νησιά κατά την τρέχουσα περίοδο είναι η Συρία, το Αφγανιστάν και το Ιράκ. Υπάρχει μεγάλος αριθμός οικογενειών και παιδιών κάτω των 10 ετών.
Η Υπηρεσία Ασύλου και το προσωπικό της δίνουν «έναν άνισο αγώνα προκειμένου να διεκπεραιώνεται ο πολύ μεγάλος και δυσανάλογος για τη χώρα αριθμός αιτήσεων ασύλου όχι μόνο στα νησιά αλλά και στην ενδοχώρα κατά τρόπο σύννομο, δίκαιο και αποτελεσματικό, είναι δε στη διάθεση οποιουδήποτε και ανά πάσα στιγμή για την παροχή αναλυτικών στατιστικών δεδομένων και άλλων πληροφοριών.ΑΣΥΛΚΟ ΣΕ