Αρχική Green Life Διαδρομές Διοργάνωση Κατασκηνωτικού Προγράμματος 2017 για Α.μεΑ. στη Χίο

Διοργάνωση Κατασκηνωτικού Προγράμματος 2017 για Α.μεΑ. στη Χίο

126

Ο Παγχιακός Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρία σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία (Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.μεΑ) διοργανώνει για μια ακόμη χρονιά το κατασκηνωτικό του πρόγραμμα για Άτομα με Αναπηρία για το έτος 2017.
Στο φιλόξενο κατασκηνωτικό χώρο των προσκόπων στο Μάναγρο της Βολισσού Δήμου Χίου, το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί το 3ο 10ήμερο του Αυγούστου.
Με την παρούσα ανακοίνωση καλούνται τα Άτομα με Αναπηρία, ηλικίας 10 έως 50 ετών, που επιθυμούν να συμμετάσχουν, να υποβάλλουν δήλωση συμμετοχής καταθέτοντας τα σχετικά δικαιολογητικά στο γραφείο του Π.Σ.Α.μεΑ., μέχρι τις 2 Ιουνίου 2017.
Για τα παιδιά που μένουν εκτός Χίου μπορούν οι γονείς να αποστείλουν ταχυδρομικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στη διεύθυνση Δημοκρατίας 8 Χίος, Τ.Κ. 82100.

Δικαιολογητικά
Το Δελτίο Κατασκηνωτή
, στο οποίο θα επισυνάπτεται φωτογραφία του, πρέπει να συμπληρωθεί προσεκτικά και να φέρει υπογραφές γονέα και ιατρού, καθώς και σφραγίδα ιατρού, πρέπει να συνοδεύεται από :
1) Γνωμάτευση Υγ. Επιτροπής ή ΚΕΠΑ, όπου θα αναγράφεται το είδος και το ποσοστό αναπηρίας του κατασκηνωτή, και
2) φωτοαντίγραφο του βιβλιαρίου εμβολίων.

Συνοδοί- υποστηρικτικό προσωπικό
Επίσης το ίδιο διάστημα μπορούν να υποβάλουν αίτηση όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα ως συνοδοί ή υποστηρικτικό προσωπικό με την ειδικότητα νοσηλευτή, ιατρού, ναυαγοσώστη ή βοηθητικού προσωπικού.
Στην αίτηση των ενδιαφερομένων θα πρέπει απαραιτήτως να δηλώνονται τα εξής:
Α.Φ.Μ., Α.Μ.Κ.Α. και ΙΒΑΝ λογαριασμού ΜΟΝΟ Εθνικής Τράπεζας.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν τις σχετικές αιτήσεις στο γραφείο του ΠΣΑμεΑ και στις ιστοσελίδες www.amea-chios.gr και www.posgamea.gr.
Η κατάθεση των αιτήσεων γίνεται στον Παγχιακό Σύλλογο Α.μεΑ. είτε αυτοπροσώπως είτε με συστημένη επιστολή ή courier.
Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στο γραφείο του Παγχιακού Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρία (Δημοκρατίας 8, Χίος, τηλέφωνο 22710-24194, e-mail: ameachio@otenet.gr) και στην Ιστοσελίδα του ΠΣΑμεΑ: www.amea-chios.gr, καθώς και της Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.μεΑ: www.posgamea.gr .