Αρχική Νέα Τοπικά Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου με ξύλινα ενεργειακά παράθυρα, εισηγείται η Εφορεία Αρχαιοτήτων

Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου με ξύλινα ενεργειακά παράθυρα, εισηγείται η Εφορεία Αρχαιοτήτων

226

Εγκρίνεται από την άποψη του Αρχαιολογικού Νόμου η υποβληθείσα μελέτη του Δήμου Χίου για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου, στο οποίο στεγάζεται το Κεντρικό Λιμεναρχείο, στην πόλη της Χίου, από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου.
Δημοσιεύθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (18/12/19) η σχετική απόφαση και μετά την σύσκεψη εργασίας στα πλαίσια του Interreg (με τη συμμετοχή εκπρόσωπων του Υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος, του Πανεπιστημίου Αιγαίου καθώς και εταίρων του Προγράμματος από την Κύπρο), όπου συμπεριλαμβάνονται οι προϋποθέσεις που τέθηκαν από την Αρχαιολογική Υπηρεσία και έγιναν αποδεκτές κατά τη σύσκεψη.

Εντύπωση είχε κάνει πάντως ότι λίγο πριν τη σύσκεψη εργασίας, είχαν υπάρξει δηλώσεις του Δημάρχου Χίου σε τοπικά μέσα όπου κατηγορούσε την Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου και την προϊσταμένη της για τυχόν καθυστερήσεις.
Σύμφωνα με την απόφαση τίθεται η προϋπόθεση «να εξεταστεί η δυνατότητα αντικατάστασης:
α) των κιγκλιδωμάτων στον 2ο όροφο με κτιστό στηθαίο, εφόσον αυτό δεν θα επηρεάσει την κλίση των φωτοβολταϊκών συστημάτων. Σε διαφορετική περίπτωση το κιγκλίδωμα να έχει την ίδια μορφή με το υφιστάμενο, για λόγους ομοιομορφίας.
β) των κουφωμάτων με ξύλινα κουφώματα, όμοιων προδιαγραφών με τα αλουμίνια, εφόσον υπάρχουν στην αγορά».
Όπως σημειώνεται, γίνεται η σχετική έγκριση «διότι οι προτεινόμενες επεμβάσεις, αφενός μεν, συμβάλλουν στην αισθητική βελτίωση του εν λόγω κτιρίου, αφετέρου δε, δεν προκαλούν άμεση ή έμμεση βλάβη στα παρακείμενα προστατευτέα μνημεία του Κάστρου της Χίου και του μεσαιωνικού οχυρού με την ονομασία «Μπούρτζι».
Ειδικά αυτή η παράμετρος εξηγήθηκε ιδιαίτερα στον εταίρο του προγράμματος από την Κύπρο, σχετικά με τη θέση που βρίσκεται το κτήριο του Λιμεναρχείου.
Από την πλευρά της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Χίου υπάρχει η υποχρέωση, όπως αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο, να προσκομίσει στην Αρχαιολογική Υπηρεσία νέα αρχιτεκτονική μελέτη, τροποποιημένη με βάση τους όρους της παρούσας Απόφασης.
Να σημειωθεί ότι η αντικατάσταση με ξύλινα κουφώματα με χαμηλό συντελεστή θερμοπερατότητας (U-Value), είναι κάτι που χρησιμοποιείται και που μάλιστα ήδη έχει αποφασιστεί να “θωρακιστεί” το κτίριο «Κλεόβουλος» του Πανεπιστήμιου Αιγαίου στη Ρόδο σε ένα άλλο αντίστοιχο πρόγραμμα.

Πληροφορίες από voreioaigaio.ert.gr