Αρχική Νέα Τοπικά Κλείσιμο σε τμήμα της οδού Ιουστινιάνη και σε άλλες οδούς στην πόλη...

Κλείσιμο σε τμήμα της οδού Ιουστινιάνη και σε άλλες οδούς στην πόλη της Χίου

65

Προκειμένου να εκτελεστούν εργασίες του έργου «Ενίσχυση δικτύου χαμηλής τάσης από δίκτυο γυμνών αγωγών σε δίκτυο συνεστραμμένων των Υ/Σ 21 Χίου και Υ/Σ 22 Χίου για βελτίωση ποιότητας δικτύου», θα διακοπεί η κυκλοφορία:
το χρονικό διάστημα από τις 8.00 έως τις 15:30 την Κυριακή 5/8/2018,
στην οδό Ιουστινιάνη (από την συμβολή της με την οδό Ανθεστηρίων έως την συμβολή της με την οδό Αγίου Ιακώβου),
στην οδό Αγίου Ιακώβου
καθώς και στις οδούς Ανδρεάδη, Ευδήμου, Πουλάκη, Ελικωνιάδος, Ψαρρών, Ελληνίου, Μελέκου και Ερμοφάντου.
Η ρύθμιση της κυκλοφορίας θα γίνει με μέσα και προσωπικό της εταιρείας που εκτελεί το έργο.