Αρχική Green Life Ζώα & Περιβάλλον Μηχανική διαλογή απορριμμάτων- επόμενο βήμα για Δήμο Χίου

Μηχανική διαλογή απορριμμάτων- επόμενο βήμα για Δήμο Χίου

265

Στο επόμενο βήμα της ολοκληρωμένης και ορθής διαχείρισης των απορριμμάτων προχωρεί ο Δήμος Χίου που σε συνεργασία με τη ΔΙΑΝΟΧ προχώρησαν στη μελέτη για τη δημιουργία μονάδας μηχανικής διαλογής απορριμμάτων.
Στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση έχει ήδη κατατεθεί ο σχετικός φάκελος για τη χρηματοδότηση μέσω του ΕΣΠΑ από το Ταμείο Συνοχής της μελέτης και της κατασκευής του έργου με προϋπολογισμό περίπου 3.000.000 ευρώ.
Ενώ στο επόμενο στάδιο θα υπογραφεί και προγραμματική σύμβαση μεταξύ ΔΙΑΝΟΧ και Δήμου Χίου.
Η μονάδα θα λειτουργεί στο χώρο του σημερινού ΧΥΤΑ στα Πόδορα και μέσω μηχανικής διαλογής θα ξεχωρίζονται τα ανακυκλώσιμα υλικά που δεν ξεχωρίζονται από τα νοικοκυριά και πετιούνται στους κοινούς κάδους, ως σκουπίδια.