Αρχική Νέα Εκπαίδευση - Επιστήμη Μουσικό Σχολείο Χίου: κατατακτήριες εξετάσεις για κενές θέσεις

Μουσικό Σχολείο Χίου: κατατακτήριες εξετάσεις για κενές θέσεις

99

Κατατακτήριες εξετάσεις για την πλήρωση κενών θέσεων μαθητών, στις τάξεις Β΄ Γυμνασίου, καθώς και την Α΄ B, Γ’ Λυκείου, του σχολικού έτους 2018 – 2019 προκηρύσσει το Μουσικό Σχολείο Χίου.
Συγκεκριμένα, προκηρύσσει δύο (2) κενές θέσεις στη Β΄ Γυμνασίου, τέσσερις (4) κενές θέσεις στην Α΄ Λυκείου, (4) κενές θέσεις στη Β΄Λυκείου, τέσσερις (4) κενές θέσεις στη Γ΄ Λυκείου.

Η προκήρυξη γίνεται σύμφωνα με την εγκύκλιο 58167/Δ2 απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Λειτουργία Μουσικών Σχολείων», ΦΕΚ τ.Β 1371/24-04-2018.
Οι κατατακτήριες αυτές εξετάσεις θα διενεργηθούν από επιτροπή καθηγητών στο χώρο του Σχολείου την Πέμπτη 20 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 11:00 π. μ.

Τα μαθήματα που θα εξεταστούν οι υποψήφιοι είναι:
Για τη Β’ Γυμνασίου:
α. Ευρωπαϊκή Μουσική – Θεωρία και πράξη
β. Ελληνική παραδοσιακή Μουσική – Θεωρία και πράξη
γ. τα υποχρεωτικά όργανα (Πιάνο και Ταμπουράς)
δ. Προαιρετικά Μουσικό όργανο επιλογής
Για την Α Λυκείου:
α. Ευρωπαϊκή Μουσική – Θεωρία και πράξη Εισαγωγή στην Αρμονία
β. Ελληνική παραδοσιακή Μουσική – Θεωρία και πράξη
γ. τα υποχρεωτικά όργανα (Πιάνο και Ταμπουράς)
δ. Ιστορία της Μουσικής
ε. Μουσικό όργανο επιλογής
Για την Β Λυκείου:
α. Αρμονία
β. Ανάπτυξη Ακουστικών Ικανοτήτων
γ. Ελληνική παραδοσιακή Μουσική
δ. τα υποχρεωτικό όργανο (Πιάνο)
ε. Ιστορία της Μουσικής
στ. μουσικό όργανο επιλογής
Για την Γ Λυκείου:
α. Αρμονία
β. Ανάπτυξη Ακουστικών Ικανοτήτων
γ. Ελληνική παραδοσιακή Μουσική
δ. Μορφολογία
ε. Ιστορία της Μουσικής
στ. μουσικό όργανο επιλογής

Την εξεταστέα ύλη των μαθημάτων μπορούν να την πληροφορηθούν από την ιστοσελίδα του σχολείου : http://mousikochiou.mysch.gr/, ή στο τηλέφωνο 22710.81360 του Μουσικού Σχολείου Χίου.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέλθουν από την Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου 2018 έως το αργότερο την Πέμπτη 20 Σεπτεμβρίου 2018 στο Μουσικό Σχολείο, για να υποβάλουν σχετική αίτηση στη Γραμματεία του Σχολείου.