Αρχική Green Life Διαδρομές Μουσείο Μαστίχας: 2ο σε επισκεψιμότητα μεταξύ των 9 μουσείων του ΠΙΟΠ

Μουσείο Μαστίχας: 2ο σε επισκεψιμότητα μεταξύ των 9 μουσείων του ΠΙΟΠ

327

Δεύτερο σε επισκεψιμότητα για το προηγούμενο χρόνο βρίσκεται το Μουσείο Μαστίχας, ανάμεσα στα 9 θεματικά Μουσεία του Πολιτιστικού Ιδρύματος του Ομίλου Πειραιώς.
Συγκεκριμένα σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν σε ειδική εκδήλωση στη Δημητσάνα, όπου ένα από τα πρώτα μουσεία του Δικτύου –αυτός της υδροκίνησης- και στην οποία συμμετείχαν και οι Δήμαρχοι από τους Δήμους που φιλοξενούνται τα 9 Μουσεία, το Μουσείο Μαστίχας έρχεται 2ο (με 35.652 επισκέψεις) μετά από αυτό της Δημητσάνας (44.873 επισκέψεις για το 2016) και 17ο επί του συνόλου των μουσείων της χώρας (αμέσως κάτω από το νέο μουσείο της Σαντορίνης).


«Το Μουσείο Μαστίχας έρχεται δεύτερο στη σειρά των 9 μουσείων και στην καταλυτική επίδραση στην τοπική τουριστική δαπάνη, αποδεικνύοντας αυτό που όλοι έχουμε καταλάβει εδώ και ένα χρόνο: το Μουσείο Μαστίχας είναι ήδη ένας βασικός πυλώνας του τοπικού πολιτιστικού γίγνεσθαι και της τοπικής τουριστικής οικονομίας!», σχολιάζει χαρακτηριστικά για την έρευνα του ΙΟΒΕ ο Δήμαρχος Χίου Μανώλης Βουρνούς που συμμετείχε στη συνάντηση.


Όπως ανέφερε, ξεκινά παράλληλα μια προσπάθεια συγκρότησης ενός δικτύου μεταξύ των Δήμων και του ΠΙΟΠ για τη μεγιστοποίηση του αποτελέσματος των μουσείων σε πολιτικές πολιτιστικής ανάπτυξης πάντα με έμφαση στην τοπική παραγωγική παράδοση και στις δυνατότητες της να βοηθήσει την τοπική ανάπτυξη.