Αρχική Νέα Ελλάδα - Κόσμος Νίκη Λαγκάδας: αναστολή άδειας για τη μονάδα με τα τηγανέλαια

Νίκη Λαγκάδας: αναστολή άδειας για τη μονάδα με τα τηγανέλαια

207

Δεκτές έγιναν από τους υπουργούς Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τον Αναπληρωτή, Γιώργο Σταθάκη και Σωκράτη Φάμελλο αντίστοιχα, οι αιτήσεις αναστολής εκτέλεσης της απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου για το έργο: «Εγκατάσταση και λειτουργία Σταθμού Ηλεκτρικής Ενέργειας με καύση φυτικών ελαίων/Βιορευστών» στη Λαγκάδα της Χίου.

Η σχετική απόφαση δημοσιεύθηκε σήμερα στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, πατήστε εδώ Lagada_apofassi_diavgeia_6ΜΤΠ4653Π8-ΥΝ0, αφού έκανε δεκτές τις δύο αιτήσεις αναστολής εκτέλεσης που κατέθεσαν ο Δήμος Χίου και 22 κάτοικοι από τη Λαγκάδα.

Οπως χαρακτηριστικά αναφέρεται “Από τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του εν λόγω έργου και από το υπό
στοιχ. 34 των έχοντας υπόψη της προσβαλλομένης, προκύπτει ότι η Περιφερειακή Επιτροπή Περιβάλλοντος γνωμοδότησε αρνητικά” και αυτό θα έπρεπε να ληφθεί υπόψη και να εξεταστεί ο φάκελλος του έργου  από το Περιφερειακό Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΠΕΣΠΑ), κάτι που δεν έγινε.

“Περαιτέρω, οι αιτούντες έχουν άμεσο και ενεστώς έννομο συμφέρον για παροχή προστασίας και επικαλούνται ανεπανόρθωτη βλάβη για το περιβάλλον από την κατασκευή του εν λόγω έργου, αφού θα αλλοιωθεί ανεπανόρθωτα ο χαρακτήρας της περιοχής εγκατάστασης και το ευρύτερο τοπίο, με αρνητικές επιπτώσεις στην τουριστική ανάπτυξη της περιοχής.
Με το περιεχόμενο αυτό κρίνονται νόμω και ουσία βάσιμες οι υπό κρίση αιτήσεις αναστολής, διότι η αδειοδοτούσα αρχή δεν εξέτασε κατά τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων τυχόν
επιπτώσεις στην τουριστική ανάπτυξη της νησιωτικής αυτής περιοχής, γεγονός που θέτει υπό αμφισβήτηση την προσβαλλόμενη.
Επειδή μετά από όσα επισημάνθηκαν παραπάνω και από τους λόγους ακύρωσης που προβάλλουν οι αιτούντες, υπάρχει κίνδυνος περιβαλλοντικής υποβάθμισης και σοβαρής επιβάρυνσης του περιβάλλοντος από την εγκατάσταση και λειτουργία της ως άνω μονάδας, πρέπει να γίνουν δεκτές οι αιτήσεις αναστολής εκτέλεσης, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 52 παρ. 1 του
π.δ.18/1989 και να ανασταλεί η ισχύς της προσβαλλομένης απόφασης”, αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Την ικανοποίησή του εξέφρασε ο Ανδ΄ρεας Μιχαηλίδης που ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ είχε στηρίξει από την πρώτη στιγμή το αίτημα των κατοίκων της Λαγκάδας- Συκιάδας και είχε υποστηρίξει το σχετικό αίτημα στο υπουργείο.
πάντως ο ίδιος προτίμησε στην ανάρτησή του στο διαδίκτυο να δώσει την είδηση για τη θετική εξέλιξη:
Ανδρεας Μιχαηλιδης 1 ώρα

η ανάκληση της απόφασης της Αποκεντρωμένης για τα τηγανέλαια της Λαγκάδας. Αναρτήθηκε στη Διαύγεια.