Αρχική Απόψεις Aρθρα Οι ναυαγοσώστες θα σώσουν ζωές πάλι!, του Ν. Ροδίτη

Οι ναυαγοσώστες θα σώσουν ζωές πάλι!, του Ν. Ροδίτη

63

Το καλοκαίρι πλησιάζει και ο Δήμος Χίου ενημερώνει ότι θα προσλάβει 10 ναυαγοσώστες, κατηγορίας ΔΕ, εκ των οποίων ο ένας θα εκτελεί χρέη χειριστή μηχανοκίνητου ταχύπλοου σκάφους, καθώς και ενός συντονιστή – επόπτη κατηγορίας ΔΕ, κατόχου άδειας ναυαγοσώστη επί τρία τουλάχιστον έτη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την φύλαξη των λουομένων στις πολυσύχναστες παραλίες, Αγίας Φωτεινής, Κώμης, Καρφά, Λιθίου και Μπέλλα Βίστα (φώτο αρχείου) του Δήμου Χίου, για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβρη.

του Νίκου Ροδίτη
ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΡΦΙ, 11/5/2019

Ο Δήμος Χίου με την υπ’ αριθ. 189/2019 (σε ορθή επανάληψη) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΨΒ7ΦΩΗΝ-ΥΒΙ), ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων μηνών για την φύλαξη των λουομένων στις παραπάνω παραλίες του Δήμου Χίου για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες:
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ,
ΔΕ Ναυαγοσώστες 10, ΔΕ Συντονιστή- Επόπτη κατόχου άδειας Ναυαγοσώστη επί τρία (3) τουλάχιστον έτη 1. Απαραίτητα προσόντα πρόσληψης:
1. Για τους ναυαγοσώστες είναι τα εξής:
α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας και
β) Πτυχίο ή δίπλωμα ή πιστοποιητικό ναυαγοσώστη, αναγνωρισμένης ναυαγοσωστικής σχολής από οικεία Λιμενική Αρχή.
2. Για τον Συντονιστή – Επόπτη είναι τα εξής:
α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας
β) Πτυχίο ή δίπλωμα ή πιστοποιητικό ναυαγοσώστη,
αναγνωρισμένης ναυαγοσωστικής σχολής από οικεία Λιμενική Αρχή, η κατοχή της άδειας δε, να είναι επί τρία (3) τουλάχιστον έτη. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 45 ετών.

Να σημειώσουμε εδώ πως οι πνιγμοί είναι η δεύτερη αιτία θανάτου κάθε καλοκαίρι στη χώρα μας και, δυστυχώς, από το 2006 ο αριθμός των περιστατικών συνεχώς αυξάνεται. Χρειάζεται λοιπόν να εκπαιδευτούμε κατάλληλα και να εκπαιδεύσουμε και τα παιδιά μας, να αυξηθούν οι ναυαγοσώστες στις παραλίες και να τηρούμε τους κανόνες ασφαλούς κολύμβησης. Για να σταματήσει αυτό το κακό.