Αρχική Νέα Τοπικά Παραμένει η Ελ. Κανταράκη στη Διοίκηση του Σκυλίτσειου

Παραμένει η Ελ. Κανταράκη στη Διοίκηση του Σκυλίτσειου

315

Στον ορισμό του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Χίου “Σκυλίτσειο” προχώρησε ο υπουργός Υγείας.
Η απόφαση του Βασίλη Κικίλια, δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ ΥΟΔΔ/834/10.10.2019) και σύμφωνα με αυτήν παραμένει στη θέση του προέδρου του Δ.Σ. η Διοικήτρια Ελένη Κανταράκη.
Ως αντιπρόεδρος ορίζεται ο Ευάγγελος Μελιτζάνης, οδοντίατρος (με αναπληρώτριά του την Καλλιόπη Γιαννούλου, φαρμακοποιό.
Τα άλλα μέλη είναι:
Νικόλαος Ντούλης, οδοντίατρος, (με αναπληρώτρια την Κυριακή Χαρίτου, ιδιωτική υπάλληλο).
Αθανάσιος Καρτάλης, διευθυντής καρδιολογίας, ως εκπρόσωπος των γιατρών και ειδικευομένων γιατρών που υπηρετούν στο νοσοκομείο,
(με αναπληρωτή τον Ιωάννη Σταμούλη, επιμελητή Α΄ χειρουργό) που υπηρετούν αμφότεροι στο νοσοκομείο Χίου.
Νικόλαος Στακιάς, υπάλληλος κατηγορίας Π.Ε., κλάδου βιοχημείας, ως εκπρόσωπος του λοιπού, πλην ιατρών ΕΣΥ, προσωπικού του νοσοκομείου,
(με αναπληρώτρια του την Ευαγγελία Παπαθανάση, υπάλληλο κατηγορίας T.E., κλάδου νοσηλευτικής), που υπηρετούν αμφότεροι στο νοσοκομείο Χίου.