Αρχική Νέα Ελλάδα - Κόσμος Πρόσκληση ενδιαφέροντος από υπ. Μεταναστευτικής Πολιτικής για μεταφορά ΚΥΤ ΒΙΑΛ

Πρόσκληση ενδιαφέροντος από υπ. Μεταναστευτικής Πολιτικής για μεταφορά ΚΥΤ ΒΙΑΛ

99

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη μίσθωση έκτασης στη Χίο, για τις ανάγκες του υπουργείου Μεταναστευτικής πολιτικής και συγκεκριμένα για τη μετεγκατάσταση του υπάρχοντος κέντρου υποδοχής και ταυτοποίησης (ΚΥΤ) Χίου από τη θέση της ΒΙΑΛ σε νέα θέση, δημοσίευσε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ το Υπουργείο.
Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά «Λόγω λήξης της σύμβασης παραχώρησης (χρησιδανείου) , της εν λόγω έκτασης, από το Δήμο Χίου καθίσταται αναγκαία η μετεγκατάσταση/μεταφορά του ΚΥΤ σε νέα θέση εντός της νήσου Χίου.
Για το σκοπό αυτό το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής ( και αφού εξάντλησε τις δυνατότητες παραχώρησης έκτασης από άλλους δημόσιους φορείς ) προτίθεται να μισθώσει έκταση ή όμορες εκτάσεις στη νήσο Χίο ελάχιστης συνολικής επιφάνειας 39.000 τ.μ. αν υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης του Κέντρου/Δομής Φιλοξενίας με το κεντρικό αποχετευτικό δίκτυο ή 40.000.τ.μ. σε περίπτωση εγκατάστασης μονάδας επεξεργασίας λυμάτων προκειμένου να δημιουργηθεί Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης και προσωρινή Δομή Φιλοξενίας χωρητικότητας 1500 ατόμων».
Στη συνέχεια αναφέρονται οι ελάχιστες απαιτήσεις της προ μίσθωση έκτασης με πρώτη να μη χαρακτηρίζεται δασική.
Η σχετική δημοσίευση έγινε στις 5 Φεβρουαρίου 2019 και η προθεσμία για την κατάθεση των προτάσεων άρχεται από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης στον τύπο και διαρκεί δέκα πέντε (15) ημερολογιακές ημέρες.
Η απόφαση για την επιλογή της προς μίσθωση έκτασης θα γίνει από τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής ύστερα από εισήγηση τριμελούς επιτροπής που θα οριστεί προς τούτο και η οποία θα έχει τη δυνατότητα να διενεργήσει αυτοψία της προς μίσθωση έκτασης. Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται ότι θα είναι πέντε (5) έτη με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον πέντε (5) έτη.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ EΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΧΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ.
Ypourgeio_metanasteftikis_politikis_gia_neo_xwro_vial_5Feb19

ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: voreioaigaio.ert.gr