Αρχική Νέα Τοπικά Πρόσληψη 19 εποχιακών πυροφυλάκων από το Δήμο Χίου

Πρόσληψη 19 εποχιακών πυροφυλάκων από το Δήμο Χίου

45

Ο Δήμος Χίου ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τη φύλαξη των πυροφυλακίων του νησιού, συνολικού αριθμού δέκα εννέα (19) ατόμων.
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ήδη να υποβάλλουν αίτηση στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Χίου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, έως και 06/06/2019.