Αρχική Απόψεις Aρθρα Λάθος οι νέες αλλαγές για την εκτίμηση αναπηρίας, του Ν. Ροδίτη

Λάθος οι νέες αλλαγές για την εκτίμηση αναπηρίας, του Ν. Ροδίτη

134

Μας ήρθαν κάποιες ανησυχητικές εξελίξεις που επισημαίνει και το Σωματείο των ατόμων με Σκλήρυνση κατά Πλάκας Χίου και τις γράφουμε σήμερα με παράκληση να διορθωθούν από τους αρμόδιους. Είναι γνωστό και επιστημονικώς τεκμηριωμένο ότι η Σκλήρυνση κατά Πλάκας ή Πολλαπλή Σκλήρυνση (ΠΣ) είναι χρόνια, ανίατη, πολυπαραγοντική και απρόβλεπτη νόσος. Παρ΄όλα αυτά η Σκλήρυνση κατά πλάκας εξακολουθεί να αποδίδεται και με το Νέο ΦΕΚ 80000/οικ.2/1/Β΄/8-1-2018, σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του τριανταπέντε τοις εκατό (≥35%). Η επιλογή αυτή δεν είναι τυχαία! Έχει άμεση σχέση με το πολυνομοσχέδιο που μόλις ψηφίστηκε στη Βουλή, όπου με το άρθρο 215, προωθούνται παραπέρα περικοπές στα αναπηρικά επιδόματα και συντάξεις, με πρόσχημα τη «λειτουργικότητα της αναπηρίας». Γι’αυτό και αφαιρούνται παθήσεις από αυτό το καθεστώς, παρότι είναι αποδεδειγμένο ότι είναι χρόνιες. Από τον Φλεβάρη, θα εφαρμόζεται «πιλοτικό πρόγραμμα» με στόχο τη μετάβαση από την «ιατροκεντρική προσέγγιση της αναπηρίας» σε έναν τρόπο εκτίμησης της που πλέον θα εκτιμά «τον τρόπο λειτουργίας των ατόμων με αναπηρία…» Δηλαδή, οι δικαιούχοι επιδομάτων αναπηρίας, όπως και του ειδικού ασφαλιστικού καθεστώτος, δεν θα κρίνονται με βάση την αντικειμενική αναπηρία τους ή τη χρόνια σοβαρή ασθένειά τους, αλλά από τον τρόπο που «λειτουργούν» ως ανάπηροι! Η ιδιαίτερη πρόνοια της Πολιτείας συνίσταται στο ότι οι ασθενείς, που πάσχουν από σκλήρυνση κατά πλάκας να υποχρεούνται ανά διετία σε επανέλεγχο της ασθένειας τους από τα γνωστά ΚΕΠΑ (κέντρα πιστοποίησης αναπηρίας). Λες και η φθορά της μυελίνης και οι πλάκες (ουλές) που έχει προκαλέσει η ασθένεια θα έχουν αποκατασταθεί. Λες και οι διάφορες «αναπηρίες» που προκάλεσε η ασθένεια μπορούν να ιαθούν… Μακάρι η επιστήμη να τους δώσει τις θεραπείες πλήρους αποκατάστασης να συνεχίσουν μια ποιοτική Ζωή όπως οι υπόλοιποι υγιείς άνθρωποι και να μην χρειάζεται να ζητούν τα αυτονόητα. Απαιτούν και καλά κάνουν, την αναγνώριση πολλαπλής Σκλήρυνσης ως ανίατη και την ένταξή της στις μη αναστρέψιμες παθήσεις! Είναι καλό άλλωστε να μη ξεχνάμε ότι “ο δείκτης πολιτισμού μιας χώρας και ενός συστήματος φαίνεται εκτός των άλλων, από τον τρόπο που συμπεριφέρεται και στα άτομα με αναπηρία”.