Αρχική Νέα Ελλάδα - Κόσμος Πλαστικές σακούλες, περιβαλλοντικό τέλος από 1/1/18

Πλαστικές σακούλες, περιβαλλοντικό τέλος από 1/1/18

296

Με 3 λεπτά +ΦΠΑ θα χρεώνεται η κάθε πλαστική σακούλα που θα ζητάμε από τα supermarkets από την 1η του 2018, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Νόμου 4496/2017 σχετικά με την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων.
Οι επιχειρηματίες είναι υποχρεωμένοι κατά την πώληση των προϊόντων τα οποία διαθέτουν μέσω πλαστικής σακούλας πάχους από 15 μm έως 50 μm (συνηθισμένες σακούλες σούπερ μάρκετ) να χρεώνουν 0,03 € πλέον Φ.Π.Α. την κάθε σακούλα.
Η χρέωση πρέπει να γίνεται με διακριτό τρόπο χρησιμοποιώντας ξεχωριστό είδος τόσο για την λιανική όσο και για την χονδρική πώληση (περιβαλλοντικό τέλος).

Εξαιρούνται
οι επιχειρήσεις των περιπτέρων και των πωλητών των υπαίθριων αγορών.
Οι σακούλες με πάχος μεγαλύτερο των 50 μm δεν υπόκεινται σε περιβαλλοντικό φόρο και χρεώνονται σύμφωνα με την ευχέρεια της κάθε επιχείρησης.
Ενώ οι βιο-αποικοδομήσιμες σακούλες δεν υπόκεινται σε κανένα περιβαλλοντικό φόρο και δεν χρεώνονται.
Οι επιχειρηματίες είναι υποχρεωμένοι να αναγράφουν σε εμφανές σημείο της επιχείρησης με πινακίδα το παρακάτω λεκτικό:
«Οι λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς υπόκεινται σε περιβαλλοντικό τέλος με σκοπό τη μείωση της χρήσης τους», καθώς και το ποσό του τέλους (ποσό χρέωσης της κάθε σακούλας).
Το περιβαλλοντικό τέλος που συγκεντρώνεται, οι επιχειρηματίες είναι υποχρεωμένοι να το αποδίδουν στο κράτος με τη λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου. Η εφαρμογή του μέτρου τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2018.